رفتار مکانیکی جذب آب در آجر سفال رستی

یکی از موضوعات موردنیاز مهندسان، آگاهی از رفتار مکانیکی، جذب آب نفوذپذیری و دوام آجر سفال های رسی است. تمام این ویژگی‌ها تااندازه‌ای به ماهیت ریز در سوراخ‌های موجود در آجرهای سرامیکی بستگی دارد

۱- ساختمان میکروسکوپی آجر سفالی

ساختمان سوراخ‌های موجود در سطح شکسته سه نوع آجر سفالی رسی زیر میکروسکوپ با درشت نمایی زیاد نشان‌داده‌شده است.

تک‌تک ذرات رس بخته نشده موجود در آجر می‌تواند به ماتریس سرامیکی ظاهر یکپارچه‌ای تغییر شکل دهد. اما در آن شبکه‌های ممتد فضای خالی وجود دارد

نسبت حجمی تخلخل آجرهای رسی موجود در بازار از حدود ۱ تا دست‌کم ۵۰ در صد تغییر می‌کند. میزان تخلخل آجر سفالی ها به ترکیبات متشکله رس، زمان و درجه حرارت پخت بستگی دارد. ابعاد ریزه سوراخ‌های آجر حدود ۱ تا ۱۰ میکرومتر است و به نظر می‌رسد که ریزه سوراخ‌های میکرونی کوچک‌تر از ۰/۰۰۲ به میکرومتر وجود نداشته باشد. نتیجه وجود ریزه سوراخ‌ها در آجر، سطح مخصوص نسبتاً کم آنها بین ۰/۰۲ تا ۵ مترمربع بر گرم است.

۲- تخلخل، جذب آب و خاصیت مکش

وجود ریزه سوراخ‌های بسیار ریز در آجر سبب پیدایش خاصیت موئینگی در آنها و به خصوص جذب آب به واسطه این خاصیت می شود.

نسبت حجمی تخلخل را می‌توان دقیقاً از روی انداز درگیری مستقیم و زن آجر سفالی خشک و آجر اشباع شده از آب بعد از تخلیه هوای موجود در شبکه جاهای خالی آن تعیین کرد. برای اشباع کردن آجر سفالی با آب می‌توان آن را در ظرف پرازآب جوش، غوطه‌ور کرده و برای مدت چند ساعت جوشاند. در این روش طبق استاندارد BS3921 جذب آب برحسب در صد وزنی بیان می‌شود.

رابطه که در آن دانسیته انبوهی آجر سفال خشک دانسیته آب است. غوطه‌ور کردن ساده و بدون تخلیه فیلی یا جوشاندن، منجر به حبس شدن هوا درون شبکه ریز سوراخ‌ها می‌شود. این هوا ممکن است به کندی، طی چند ماه یا سال به سطح آجر آمده و خارج شود.

با غوطه‌ور کردن یک سطح آجر سفالی در سینی آب می‌توان میزان جذب آب آجر را اندازه گرفت. در استاندارد ۳۹۲۱ BS نحوه اندازه‌گیری این میزان آورده شده است. میزان جذب آب به تعیین خصوصیات پیوند (۲) بین ملات و آجر در سرامیکی به خوبی نشان‌داده‌شده است.

٣- دانسیته

دانسیته جامدی آجرهای سرامیکی به ترکیباتی خاک رس بستگی داشته و از ۲۲۵۰ تا ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب تغییر می‌کند. معمولاً این مقدار نزدیک به ۲۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است.

 مقاومت فشاری و دیگر خواص مکانیکی

مقاومت فشاری تنها خاصیت مکانیکی است که در شمار ویژگی‌های آورده شده است. برای اندازه‌گیری مقاومت فشاری باید آجرها را مرطوب نگه‌داشته و حفره‌ای آنها با ملان سخت شده پر شده باشد. در میزان مقاومت فشاری اندازه‌گیری شده آجر سفالی ها به صورت تکی اختلاف قابل‌توجهی به چشم می‌خورد؛ بنابراین مقاومت فشاری باید میانگین نتایج مجموعه‌ای از آجر باشد طبق استاندارد ۳۹۲۱ برای اندازه‌گیری مقاومت فشاری استانداردهای ملی دیگری نیز وجود دارد.

مقاومت فشاری معمولاً با افزایش میزان تخلخل کاهش می‌یابد، همچنین ترکیبات متشکله خاک رس و فرایند پخت روی مقاومت فشاری تأثیر می‌گذارد

مقاومت فشاری توسط خاصیت شکنندگی آن محدود شده و به تک‌تک ترکه‌ای مویی موجود در نمونه مورد آزمایش، ترک‌های مربوط به ذرات بزرگ به ‌هم‌ پیوسته، شکاف‌هایی که در طی فرایند شکل گرفتن به وجود می‌آید و ترک‌های حاصل از انقباض حساس می‌باشد.

مدول الاستیسیته آجرهای سرامیکی معمولاً حدود ۵ تا ۳۰ کیلو نیوتن بر میلیمتر مربع است. آجرهای سرامیکی در حرارت معمولی خزش ندارند و هرچند به‌وجودآمدن خزش در آجرکاری ممکن است.