برخی از مصالح ساختمانی به جهت تزئین و زیباسازی جلوه های ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. برخی از این مصالح را میتوان به جهت چیدمان آجر سفال از چوب، سنگ، فلز، آجر اشاره نمود در چیدمان این مصالح به جهت نماسازی طرق مختلف وجود دارد که در ادامه این مقاله به آنها میپردازیم .

آشنایی با انواع چیدمان آجر نما

نسبت به نوع متریال مورد استفاده در ساختمانها چیدن آنها نیز متفاوت میباشد که از گذشته تا کنون به آن توجه میشده است نوع آجر سفال و اندازه و ابعاد آن به جهت ساختار زیباسازی نمای ساختمان در انتخاب نوع چیدمان بسیار تاثیر گذار است.

حال به شرح چیدمان در سبک های مخلتلف میپردازیم:

• چیدمان طرح استاندارد: در این سبک از چیدن آجر سفال های نما به صورت ساده در یک قالب استاندارد و در کنار یکدیگر به بصورت عرضی و با بندکشی قرار میگیرند.

• چیدمان طرح کلاسیک: در این سبک که به سبک کلاسیک مطرح میشود آجر سفال های نما یه صورت عرضی در کنار هم قرار میگیرد و بین آنها بندکشی می شود این شیوه به صورت بسیار سنتی بوده و از قریمی ترین سبک های آجرچینی است.

• چیدمان طرح طولی – عرضی آجر نما: در این سبک از نما چینی آجر های نما بشکل طولی و عرضی در کنار یکدیگر قرار میگیرند. این امکان وجود دارد که بخشی از ستون رها بشکل عرضی و بخش دیگر را بصورت طولی چیده شود ، که البته بستگی به سلیقه معمار دارد.

•  چیدمان طرح زیگزاگ آجرنما: در این سبک از چیدمان آجرها طرح آجر نماها بصورت عرضی ولی با زاویه غیر عمودی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.

•  چیدمان طرح حصیری یا بادبزنی: این سبک از چیدمان آجر نما به صورت  مربع های کوچک میباشد و هر مربع را با آجر سفال نما بصورت افقی و عمودی در کنار همدیگر قرار میگیرند.

• چیدمان طرح مختلط آجر نما: در این سبک از آجرنما به صورت ترکیبی در زاویه های مختلف به صورت طولی و عرضی  درشکل مربع و مستطیل در تعداد زیاد در ابعاد گوناگون در کنار همدیگر قرار میگیرند.

• چیدمان طرح برون بند آجرنما: این سبک از آجرنما به گونه متفاوتی در آجر سفال نما میباشد به اینصورت که آجرها بشکل سه بعدی در نما چیده میشوند. بدین شکل که قسمتی از آنها بشکل برجسته بیرون از سطح صاف دیوار میباشد و حالت فرورفتگی و برآمدگی دارد.

• چیدمان طرح لاریز: در این سبک از نما چینی آجر سفال ها در کنار هم قرار گرفته که در این شکل آجرها حالت پله را به نمایش می گذارند. این سبک از آجر چینی به یکی از روش های آجر چینی قدیمی بازمیگردد که در بناهایی مثل مساجد و خانه های قدیمی هنوز هم قابل مشاهده میشود.

• چیدمان طرح لابند مرتب:در این سبک از چیدمان آجر سفال ها بصورت یکی در میان کله و راسته چیده میگردد.

• چیدمان طرح قد نما : در این طرح از چیدمان که یکی از متداولترین آنها می باشد آجر ها بصورت عمودی و طولی، از پهلو در کنار همدیگر قرار میگیرند.

• چیدمان طرح کله :یکی دیگر از سبک های چیدمان آجر به این صورت است که در قسمت عرض بصورت افقی یا عمودی در کنار یکیدیگر قرار میگیرند.

0 0 votes
امتیاز به این محصول