در این مقاله بررسی و شرح روند تولید آجر سفال را مورد بررسی قرار می دهیم و نکات مربوط به تشخیص آجر سفال مرغوب و درجه کیفی آنها مورد تحلیل قرار خواهیم داد از شما درخواست می کنم که تا پایان این مقاله همراه من باشید.

مرحله اول – استخراج خاک و مواد اولیه  : در مرحله نخست کیفیت خاک مورد نظر از منطقه معدنی خاک مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت کسب مجوزهای کیفی به جهت تولید استخراج می شود.

مرحله دوم – آماده سازی (پروسس) خاک: در گام دوم کلوخ و سنگ ها و دیگر ضایعات از خاک استخراج شده جدا شده و در آسیاب خورد میشود و در انبار خاک نگهداری می گردد.

مرحله سوم – تولید قالب آجر سفال: این گام نیز خود به دو روش انجام می گردد.

گام اول تولید آجر سفال به صورت خشک: در این مرحله  خاک به صورت نیمه نم ناک داخل قالب های از پیش آماده شده فشرده می شود که البته در روش درصد رطوبت خاک بسیار کم می باشد.

گام دوم – تولید آجر سفال به صورت مرطوب: این مرحله خاک به خمیر تبدیل شده و سپس به دستگاه قالب گیری انتقال میابد و گل در فشاری مورد نظر و با استاندارد های سایز آجر سفال فرم دهی میگردد. سپس در مرحله بعدی سفال خام  وارد دستگاه برش میگردد و به اندازه های مورد نیاز و معمول برش زده میشود. در گام بهدی خشت های خام آجر سفال وارد دستگاه خشک کن گردیده تا رطوبت آن کاهش یافته و آماده قرار گیری در کوره شود. نکته حائز اهمیت آن است که اگر خشت ها با درصد رطوبت بالا وارد خشک کن شود به دلیل رطوبت بالا آجرهای تولید شده نهایی ترک خورده و قابل استفاده نخواهد بود.

مر حله آخر –  کوره و پختن خشت های خام : این گام آخرین مرحله در تولید آجر سفال میباشد و خشت ها در کوره قرارداده میگردد تا در حرارت بسیار بالا تمام رطوبت آنها گرفته شود و نهایتاً کوره را خاموش کرده و زمانی را در قمیر به سرد شدن آجر ها اختصاص میدهند ، سپس خشت ها بارگیری شده و یا انبار می گردد.

0 0 votes
امتیاز به این محصول