علی رغم به سر رسیدن انبوه سازی مسکن در کشورهای صنعتی پیشرفته، لزوم افزایش سرعت عمل در صرفه جویی در زمان اجرا، به علت از بالا بودن دستمزدها و نیز رعایت دقیق استانداردهای ساخت و ساز، موجب اتخاد تدابیری خاص از طرف تولیدکنندگان محصولات ساختمانی مثل سفال عایق حرارتی شده است تا گوی سبقت در رقابت را در امر کمی و کیفی از یکدیگر بربانید. در این فرآیند است که هر چه کیفیت بالا می رود، تخصص ها نیز محسوس و بیشتر شده و فرآیند مهارت های بیشتری را می طلبد که دیگر از کارگر ساده برنمی آید. از این رو آموزش فنی الزامی می شود.

بلوک های بتنی و یا آجر سفال عایق حرارتی به عمل رسیده در کارخانه ها، از طریق برنامه ریزی کامپیوتری، بهینه سازی می شوند، تا در بهره وری ساخت و ساز هر چه بیشتر مؤثر افتد: عدم خیس کردن محصول در موقع کار گذاشتن بلوک ها و جایگزین کردن آن، روش با غلتک زدن چسب های مخصوص (رزینی) و از طرف دیگر، دقت و هماهنگی ابعاد مدوله شده جهت کاهش رواداری (تلرانس) تا حد ۴ میلیمتر در مقابل ۱ / ۵ سانتیمتر برای محصولات سنتی، از اهم این تمهیدات است. نکته مهم دیگر این است که این نوع محصولات کارخانه ای، توان رعایت دقیق استانداردهای تدوین شده را داراست، مانند: مقاومت در مقابل فشارهای مکانیکی نحیچی کردن، جذب آب، عایق حرارتی بودن از طریق ایجاد حفره    به لحاظ صدای ضربه کوبه ای (بین ۳۵ تا ۵۵ دسیبل افت صدا ( dB ( A که از طریق وزن مخصوص با چگالی خطی دیوار خارجی (بین ۳۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مربع kg/m2)، است سنجیده می شود.

سفال عایق حرارتی به علت یکپارچگی جرم، بعضا به ارتفاع یک طبقه، با ضخامت های ۳۵ تا ۴۰ سانتیمتر، از کیفیت عایق حرارتی خوبی برخوردارند. باربر بودن این نوع دیوارها تا یک طبقه، موجب عدم ایجاد پل های حرارتی شده و مشکلات تعرق سطحی را در سطوح داخلی ساختمانها برطرف می نماید. از این رو برای ساخت خانه های تک واحدی از کارایی خوبی برخوردارند.

برای ساختمانهای بلندمرتبه، در مقاطع تیر و ستون، کف و سقفها و نیز در مقاطع در و پنجره ها، تدابیر ویژه ای را می طلبد که شامل بلوک های مخصوص و یا سفال عایق حرارتی به منظور پیشگیری از پل های حرارتی است. نمونه ای از این نوع بلوکها در شکل های ضمیمه ارائه شده است که جا دارد در کشور نیز تحت مطالعه قرار گرفته و بهره گیری شود.

دیوارهای خارجی عایق حرارتی متشکل از بلوکهای سفالی یکپارچه تا ارتفاع یک طبقه (۲۸۰cm) و با ضخامت ۳۷ / ۵cm و عرض ۶۰cm آماده اندود در دو طرف (با ضخامت ۲۷۱/ ۲۵cm ) کل  و ۱۴۲ / مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ضخامت برابر است با cm ۴۰ (اندود شده). نظریات فنی مورد درخواست برای یک شرکت خارجی از طرف CSTB به شرح زیر است:

 – ظرفیت حرارتی

– عدم میعان

– عدم تعرق

-سفال عایق حرارتی عدم جذب آب مویینی رطوبت (کمتر از ۱٪ در مقابل بتن با ۴ الی ۶٪)

– گرم در زمستان خنک در تابستان

– ضد حریق

– عدم احتیاج به عایق کاری حرارتی

– چگالی سطحی ( Kg/ m2۳۶۵) افت صدا (۴۰dBA) ویژگیهای فیزیکی

– سفال عایق حرارتی ضریب هدایت حرارتی                      

– قابلیت کم در نفوذ حرارت

– قابلیت کم در پخش حرارت

0 0 votes
امتیاز به این محصول