انواع آجر و کاربرد آن

آجر سفال فرآورده‌ای ساختمانی است که در گونه‌های رسی، شیلی و شیستی، مارنی، ماسه آهکی، بتنی و شکل‌های گوناگون تولید می‌شود، و عمدتاً در دیوارچینی، نماسازی و کرسی‌چینی، کف‌سازی و کف پوشی به کار می‌رود. دسته‌ بندی آجر سفال برحسب مواد خام استفاده شده در ساخت آن، به انواع زیر تقسیم می‌شود:

 

آجر سفالی رسی، شیلی، شیستی و مارنی:

آجری که از پخت خشت خام رسی و یا از پخت خشت تهیه شده از مخلوط مرطوب فشرده شده شیل و شیست و مارن (روش پرسی) و در هر دو حالت، در دمای حدود ۱۰۰۰ درجه سلسیوس به دست می‌آید.

بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۷ ایران، آجر سفال رسی ساختمانی، برحسب نوع مصرف به گروه‌های توکار، آجرنما و آجر مهندسی تقسیم می‌شود: آجر توکار: آجری که برای کارهای عمومی ساختمان مناسب است. این آجرها، برحسب محل مصرف، به دو نوع باربر و غیر باربر منقسم و هرکدام نیز به دودسته توپر و سوراخ‌دار درجه‌بندی می‌شود.

 

آجر نما

آجری که بدون نیاز به اندودکاری یا پوشش‌های دیگر، مستقیماً برای نماسازی به مصرف می‌رسد. این آجر سفال دو نوع متعارف و پلاکی دارد. آجرهای نمای متعارف و پلاکی به دودسته توپر و سوراخ‌دار و هرکدام، برحسب مقاومت فشاری، به دو درجه ۱ و ۲ تقسیم می‌شود.

 

مهندسی

آجری با جسم متراکم و مقاومت که برای ساخت اعضای باربر مناسب است. این نوع آجر سفال به دودسته توپر و سوراخ‌دار و هرکدام، برحسب مقاومت فشاری، به دو درجه ۱ و ۲ تقسیم می‌شود.

 

سبک

آجری که از رس، لوم یا مواد رسی، با افزودنی‌ها (مواد هوازا) یا بدون آنها قالب‌گیری و پخته می‌شود. چگالی ظاهری این آجر سفال ها نباید بیشتر از ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد. مواد افزودنی نیز نباید، در درازمدت، اثر مخرب بر خواص آجرها داشته باشد.

 

ماسه آهکی

آجری که از مخلوط ماسه سیلیسی با سیلیکاتی (یا سنگ خرد شده یا مخلوطی از این دو) و آهک، در بخار آب و گرما، تولید می‌شود.

خاکستر بادی، سرباره کوره آهن‌گدازی و به‌طورکلی، ضایعات صنعتی مناسب، برای تهیه این نوع آجرها به کار می‌روند.

آجرهای ماسه آهکی معمولاً به‌صورت توپر و سوراخ‌دار به ابعاد آجر رسی، یا مضاربی از آن ساخته می‌شود و برحسب مقاومت فشاری، دسته‌بندی می‌شود. آجر ماسه آهکی به رنگ خاکستری است و با افزودن مواد رنگی، می‌توان انواع رنگی آن را نیز تولید و در نمای ساختمان از آن استفاده کرد.

 

بتنی

نوعی بلوک سیمانی توپر که از سیمان پرتلند، سنگ‌دانه‌های معدنی مناسب و آب تهیه می‌شود.

برای بهره‌گیری از کاربرد ویژه آن، از افزودنی‌های مناسب استفاده می‌شود. این نوع آجر سفال ها، برحسب مقاومت فشاری و جذب آب، در دیوارهای خارجی و مصارف عمومی کاربرد دارند.

 از این نوع آجرها در داخل و خارج ساختمان و همچنین به‌عنوان کف‌پوش نیز استفاده می‌شود.

0 0 votes
امتیاز به این محصول