به جهت برآورد تعداد آجرسفال مورد نیاز برای دیوار کشی باسیتی ابتدا تعداد سفال مورد نیاز خود را برحسب بررسی متراژ مورد نیاز از دیوارها بدست بیاوریم که این کا به آسانی با استفاده از تقسم مصاحت متراژ دیوارها بر مساحت آجر سفال مورد نیاز بدست می اید. این محاسبه بستگس به عواملی دارد که میبایست آنها در محاسبات خود لحاظ نماییم . یکی از موارد این است که این دیوار در چه زاویه ای از ساختمان قرار گرفته است و میزان  ذخامت آن دیواد چقدر خواهد بود و همینطور نوع آجر مورد نیاز آن دیوار چه نوعی از آجر سفال خواهد بود.

به صورت کلی اجرای تیغه کشی دیوار ها با استفاده از آجر سفال روال بسیار ساده ای دارد و مثل دیوارهای آجری معمولی دارای تنوع در چیمان و ساختارنها وجود ندارد معمولا آجر سفال به دو طریق قرار میگیرد یا از زاویه کناری که به قطور شدن دیوار کمک نمیکند و یا از زاویه زیرین که اوص تیغه در دیوار رعایت میشود. در اینصورت ذخامت آجر هیچ نقشی در تعداد آجرسفال مصرفی در دیوار مورد نظر ندارد. و معیار تایین کننده تعداد آجر سفال طول و عرض ان میباشد.  طول و ارتفاع آجر سفال های که استاندارد هستند معمولاّ ۲۰×۲۰ میباشد ولی ضخامت آنها تا ۷، ۱۰، ۱۵ یا ۲۰  است. لذا در محاسبه یک مترمربع از دیوار تعداد آجر سفال مورد نیاز به صورت زیر محاسبه میگردد:

طول دیوار را بر  طول سفال تقسیم میکنیم (در اینجا ۲۵ سانتیمتر مورد نظر است) ارتفاع دیوار را بر ارتفاع آجر سفال (که ۲۰ سانتیمتر) است تقسیم مینماییم.از موارد مهم در این محاسبه تعداد آجرسفال به میزان سنجش باید توجه نمود که  تمامی واحد ها محاسباتی همگن باشند بدین منظور که اگر طول سفال را به سانتیمتر در محاسبات قراردادیم طول دیوار نیز بر اساس سانتیمتر قرارگیرد.

ملات بین آجر سفال ها در دیوارهای سفالی معمولا ۴ یا ۵ میلیمتر بوده که میتوان از‌آن چشم پوشی نمود.

۱۰۰ (سانت) * ۱۰۰ (سانت) = ۱  یک مترمربع از دیوار

۵ = ۲۵ ÷ ۱۰۰ =  (طول سفال) ÷ ۱۰۰=  تعداد سفال مورد نیاز در ۱ متر طول

۴ = (۲۰ = ارتفاع سفال) ÷ ۱۰۰=  تعداد سفال مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع دیوار

۲۰ =  ۵ * ۴ = تعداد سفال مورد نیاز در ۱ متر مربع

همیشه محاسبات تعداد آجرسفال و یا ارتفاع مضرب صحیحی از ارتفاع و یا طول آجر سفالی که در ساختمان برای دیوارکشی مصرف میشود نیست به همین دلیل می بایست در زمانی که به اجرای نما و یا دیوار در ساختمان می پردازیم به این نکته توجه داشته باشیم که شکستن یا برش دادن آجر سفال از مواردی می باشد که اجتناب ناپذیر است پس به همین دلیل شرکت آجر سفال میهن در تولید آجر سفال های خود به تولید آجر سفال نیمه هم پرداخته است است به دلیل آنکه از از دور ریز آجرهای سفال در زمانی که آنها را به محصول تبدیل می کنند جلوگیری نمایند و به همین دلیل شرکت آجر سفال میهن یکی از پیشتازان تولید آجر سفال در کشور می باشد

محاسبه در دیوار کشی و تعداد سفال مورد نیاز در یک متر مربع از دیوار می‌بایست ابعاد آجر را در مساحتی که قصد کشیدن آن دیوار را داریم محاسبه نمایید و معمولاً این کار با استفاده از ضرب متراژ حجم کار در تعداد سفال به دست می آید معمولاً شرایط و تعداد آجر سفال در به دست آوردن تعداد آنها بستگی به سایز و اندازه آن آجر و ضخامت آن دارد.

پس هنگام خرید آجر سفال نسبت به تعداد مورد نیاز تعداد آجرسفال حجم و اندازه آن حدس بند بررسی های خود را انجام دهیم در حالت کلی می توانیم بگوییم که دیوار با بلوک های سفالی از نظر ساختار و چیدمان بسیار ساده هستند و مثل دیوارهای آجرهای معمولی محاسبه نمی شود معمولا آجرهایی که به صورت سفالی وجود دارند از نظر دیوارکشی از طرف پهنای ۱۱ خامت کناری آن ها بر روی یکدیگر قرار می‌گیرد و با استفاده از آن می توان تعداد آنها را نسبت به جملاتی که بر روی زیبا قبل می گیرد کم یا زیاد کرد لذا ضخامت سفال هیچ نقشی در مورد تعداد آن در یک مترمربع نخواهد داشت .

بلکه شاخص تعیین کننده تعداد آجرسفال در دیوار طول عرض و ارتفاع آن آجر می باشد شما تصور کنید که در یک دیوار می خواهید از آجرهای سفال با اندازه ۲۰ در ۲۰ استفاده می کنید پس تعداد آن و یا مساحت آن آجر را با ظرف این دو عدد در یکدیگر و تقسیم بر مساحت کل دیوار میتوانید به راحتی به دست بیاورید البته میزانی از آن را اندازه ناچیز شن و سیمان که یا ملات خود پست را از آن می بایست کم نمایید بنابراین فرمول به دست آوردن این اعداد را در پایین مورد بررسی قرار می دهیم

0 0 votes
امتیاز به این محصول