در صورت بارندگی در حین اجرا، آب باران می تواند در حفره های دیوار و بلوکهای فوقانی جمع شود، و ادامه اقدامات اجرا را مشکل نماید. در نتیجه، لازم است برای جلوگیری از نفوذ آب، بخش فوقانی دیوار در حال اجرا با یک لایه ضدآب به صورت موقت پوشیده شود (شکل ۴-۳۱).

هوابندی و بخاربندی

 برای کنترل میعان، بسته به شرایط اقلیمی، نوع ساختمان و کاربری آن، روشهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. در بعضی موارد، صرفا از یک لایه هوابند استفاده می شود، که این لایه برای جلوگیری از نفوذ بخار آب کافی خواهد بود. بهترین محل اجرای این لایه، نزدیک ترین سطح دیوار به جدار داخلی می باشد. آجر سفال

لایه بخاربند، در سمت دیوار که معمولا فشار جزئی بخار آب آن بیشتر است اجرا می شود. لازم به توضیح است که این سمت معمولا طرف گرمتر دیوار است. در مناطق گرم و مرطوب، بخاربند در سمت بیرونی عایق حرارتی و در دیگر مناطق، این لایه در سمت رو به داخل عایق حرارتی در نظر گرفته می شود تا مشکل میعان بروز نکند.

در مواردی که خطر نفوذ رطوبت از داخل ساختمان خیلی جدی باشد، (آجر سفال) یک فضای خالی بین دیوار داخلی و عایق اجرا می شود که این فضا، به وسیله فلاشینگ و مجرای اشک، زهکشی میشود.

 کاربرد آجر سفال های عایق دار

عایق می تواند به صورت یک ردیف در حفره های دیوار در آجر سفال اجرا شود یا تمام حفره های بلوک را پر کند (شکل.( ۴-۳۷

در مواردی نیز، عایق با چسب بین دو بلوک یا اتصال مکانیکی با قطعات سفالی طرفین درگیر می شود و این مجموعه، به صورت یک قطعه واحد در اختیار اجرا کننده قرار می گیرد (شکل ۴-۳۸ و شکل ۴-۳۹). برای اتصال دیوار بهتر اجزای این قطعه و بهبود خواص مکانیکی آن، می توان از یک مغزی فلزی ساده یا با پوشش عایق برای دوختن این سه قطعه به یکدیگر استفاده کرد.

روش دیگر، ایجاد زواید در کناره های قطعه و نیز عایق است که در این حالت دیوار ، قطعات به صورت کشویی در هم جفت میشود.

بلوک میتواند به شکلی اجرا شود که حفره های آن افقی یا قائم قرار گیرند. اکثر بلوکهایی که در ایران تولید می شوند، از نوع بلوک با سوراخ افقی است. این نوع بلوکها، قابلیت اجرا در دیوارهای باربر را ندارند. برای آن که بتوان بلوک را با حفره قائم اجرا کرد، می بایست آنها را با کیفیت بالاتری تولید کرد و پس از پخت نیز عملیات پرداخت برای تسطیح سطح بستر، ضرورت دارد. علاوه بر آن، نحوه ملات گذاری این روش نیز دشوارتر از اجرای ملات در بلوک چینی با بلوک با سوراخهای افقی است. از مزایای روش اجرای بلوک با حفره های قائم، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

– امکان باربر بودن بلوکهای با حفره های قائم،

– زهکشی بهتر رطوبت نفوذی به بلوکهای

– درزبندی بهتر فاصله بین بلوکها در یک ردیف، به دلیل وجود امکان اضافه کردن دندانه ها و شیارهایی در وجوه جانبی

– اجرای ساده تر با استفاده از ملات های با بستر نازک (چسبی) با ضخامت اندک،

– کاهش پل های حرارتی و در نتیجه، بهبود چشمگیر مشخصات حرارتی این نوع بلوک، در مقایسه با

بلوکهای با فرمهای افقی

– صدابندی بهتر جدارها با توجه به بسته شدن حفره در محل اتصال با کف و سقف طبقات،

– جلوگیری از نشت هوای ناشی از کار گذاشتن کلید و پریزهای برق، و به طور کلی هر گونه حفره ایجادشده در دیوار، و

– کاهش خطرات ناشی از جوندگان و حشرات، به دلیل عدم وجود کانال های ارتباطی در دیوار

0 0 votes
امتیاز به این محصول