در سالهای اخیر، صنعت ساختمان با افزایش تولید بلوک سفالی سبک روبه رو بوده است. آجرها و بلوکهای با ۳۰ تا ۵۰ درصد سوراخ را آجرها و بلوکهای توخالی مینامند. چنین محصولاتی، بلوکهای ساختمانی مورد مصرف در دیوارهای نازک و بلوکهای توخالی سقفی را در بر میگیرد. این بلوکها به منظور کاهش وزن مرده بنایی، در دیوارهای خارجی و جداکننده ها مصرف می شوند. در بعضی کشورهای اروپایی پیشگام در این زمینه، پیشرفت فناوری ها امکان ساخت قطعات بزرگ پانلی ارتفاع طبقه حفره دار را نیز فراهم نموده است، که سرعت ساخت را به طور چشمگیری افزایش می دهد. چگالی بدنه بلوکهای سفالی معمولی حدود ۱/ ۶ تا ۱ /۸ گرم بر سانتیمتر مکعب است.

برای خرید بلوک سقفی بر روی آن کلیک کنید.

کاهش در چگالی بدنه به حدود ۱ / ۲۰ گرم بر سانتیمتر مکعب با افزودنیهای کاهنده وزن، دامنه تولید بلوکهای عایق حرارت خوب را وسعت می دهد، چگالی کمتر بلوک نسبت به آجر، منجر به کاهش ظرفیت باربری بلوک میشود. این در حالی است که مشخصات عایق حرارتی آن را بهبود می بخشد. بنابراین، باید ظرفیت باربری و عایق کاری حرارتی، به طور جداگانه، مورد ارزیابی قرار گیرد. از طرف دیگر، ظرفیت باربری و میزان عایق کاری حرارتی به نوع ملات بنایی مورد استفاده بستگی دارد. در نتیجه، برای بهینه سازی یک عملکرد یک دیوار بلوک سفالی، باید علاوه بر بهبود مشخصات فنی بلوک، ملات مناسبی نیز برای آن در نظر گرفت. امروزه، روش اجرای دیوار بنایی، به طور وسیعی برای دیوارهای غیر باربر و باربر به کار می رود. دیوار باربر، بارهای قائم منتقل شده از طبقات فوقانی را به تیر زیرین و در ادامه به پی ساختمان منتقل می کند، در حالی که در مورد دیوار غیرباربر، کافی است تنها وزن خود را تحمل کند. ولی هر دو نوع دیوار باید قادر به مقاومت در برابر بار باد و نیروهای جانبی ناشی از زلزله باشند. به همین علت، در اکثر موارد سعی میشود با مسلح سازی دیوار بنایی، عملکرد آن در برابر نیروهای جانبی بهبود یابد. از کاربردهای دیگر دیوارهای بنایی می توان به دیوارهای نگهدارنده و جان پناه ها اشاره کرد. انتخاب بلوک، برای هر کاربرد و روش ساخت معین، به عوامل متعددی بستگی دارد. در ادامه، سعی میگردد این عوامل معرفی شوند و بررسیها و ارزیابی های لازم در خصوص انواع نوین آن صورت گیرد. هدف دیگر دنبال شده در این بررسی، ارائه پیشنهادهایی برای صنعت و تولید کنندگان بلوکهای سفالی است تا با ارتقاء خط تولید، محصولاتی نوین تولید کنند که جوابگوی انتظارات متعدد مطرح در زمینه ساخت وساز امروزی باشد.

0 0 votes
امتیاز به این محصول