معرفی فرآورده های سفالی مطرح در دیگر کشورها

در تحقیقات انجام شده، اطلاعات مربوط به ۴۵۵ نوع فرآورده آجر سفالی تولیدی از ۱۳ کشور جهان بررسی شده است. شایان ذکر است، در بسیاری از کشورها محصولات برتر از نظر انتقال حرارت به نام پروتن شناخته شده اند و در این گزارش توجه خاصی به این گروه از فرآورده سفالی شده است. نتایج زیر حاصل داده های به دست آمده از اطلاعاتی است که تولیدکنندگان در سایتهای اینترنتی در اختیار عموم قرار میدهند.

– متداول ترین طول بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی متر، متداول ترین ارتفاع بین ۲۰ تا ۲۵۰ میلی متر و متداول ترین ضخامت بین ۱۰۰ تا ۱۰۰ میلی متر است. ولی آنچه که به طور مشخص ارائه نشده کاربرد در نظر گرفته شده برای این قطعات است. متداول ترین ابعاد بلوکهای مورد استفاده در جدارهای خارجی ساختمان به ضخامت ۳۰، و طول و ارتفاع ۲۰ است. برای تیغه های داخلی، فرآورده سفالی با ضخامت ۸ یا ۱۰ سانتیمتر مورد استفاده فراوانی دارد. ضخامت ۵ سانتیمتر نیز اخیرا در بعضی کشورهای اروپایی مرسوم شده است. ارتفاع بلوک های تیغه های داخلی ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر و طول بلوک ها بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر می باشد.

– متداول ترین وزن قطعه بین ۵ /۲ تا ۵ کیلوگرم و متداول ترین وزن بسته های بلوک بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم است.

– متداول ترین تعداد قطعات در یک متر مربع بین ۱۰ تا ۲۰ عدد و متداول ترین تعداد قطعات در یک متر مکعب بین ۶۰ تا ۱۰ است.

– متداول ترین وزن در متر مربع بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ (تیغه های داخلی و بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم بر مترمربع (جدارهای خارجی)، و متداول ترین چگالی بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است.

– متداول ترین ضریب هدایت حرارت معادل بین ۱/ ۰ تا ۲ / ۰ ( W/ m .K ) و متداول ترین ضریب انتقال حرارت بین ۲۰ / ۰ تا ۰۴ ( W/ m * K ) است.

شایان ذکر است، این ضرایب انتقال حرارت برای فرآورده سفالی ضرایب بسیار بالایی هستند و به راحتی جوابگوی انتظارات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی هستند

– مقاومت فشاری اکثر بلوکها در دو محدوده ۱۰ تا ۱۲ و ۴ تا ۶ مگاپاسکال قرار دارد.

– متداول ترین میزان درصد جذب آب بین ۵ تا ۸ درصد است. لازم به توضیح است جذب آب اندک با اجرای یک لایه لعابی روی بلوکها، به منظور عملکرد بهتر در برابر رطوبت ناشی از بارندگی است. بدیهی است برای تیغه های داخلی، این ویژگی دیگر مطرح نمی باشد از کل آجر سفالی های بررسی شده ۷۷ درصد دارای سوراخهای عمودی و ۲۲ درصد دارای سوراخهای افقی بوده اند. این مورد، یعنی مصرف بسیار زیاد آجر سفال های با سوراخ قائم، یکی از تفاوت های اساسی بین تولیدات داخلی و تولیدات متداول در کشورهای صنعتی است. با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی ها، متداول ترین میزان درصد سوراخ بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است.

نتایج بررسی ها همچنین نشان می دهد که متداول ترین میزان شاخص کاهش صدای وزن یافته بین ۴۰ تا ۴۵ دسی بل است. لازم به توضیح است داده های مربوط به فراورده های سفالی مورد استفاده برای ساخت تیغه های داخلی واحدها کمتر و داده های مربوط به بلوکهای مورد استفاده برای ساخت تیغه های خارجی یا بین واحدها معمولا بیشتر از این مقادیر است

در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که این داده ها نیز از سایتهای اینترنتی خارجی به دست آمده و نمی تواند به صورتی قطعی تلقی گردد.

همانگونه که شرح داده شد، با تجزیه و تحلیل اطلاعات فنی فرآورده های داخلی و خارجی روشن میشود که بر خلاف بلوکهای رایج در ساخت و ساز کشور با حفره های افقی، فرآورده سفالی تولیدشده در کشورهای صنعتی، اکثرا با حفره های قائم هستند. بدیهی است تفاوتهای قابل توجهی در عملکرد دیوارهای ساخته شده با این دو نوع بلوک وجود دارد. اهم این موارد عبارتند از :

– امکان باربر بودن بلوکهای با حفره های قائم .

– درزبندی بهتر فاصله بین بلوکها در یک ردیف، به دلیل وجود امکان اضافه کردن دندانه ها و شیارهایی در وجوه جانبی.

– اجرای ساده تر با استفاده از ملاتهای با بستر نازک (چسبی) با ضخامت اندک. لازم به توضیح است این امر پل های حرارتی را نیز کاهش می دهد و در نتیجه، مشخصات حرارتی این نوع فراورده های سفالی به مراتب بهتر از بلوکهای با حفره های افقی است.

– صدابندی بهتر جدارها با توجه به بسته شدن حفره در محل اتصال با کف و سقف طبقات .

– جلوگیری از نشت هوای ناشی از کار گذاشتن کلید و پریز های برق، و به طور کلی هر گونه حفره ایجادشده در دیوار

– کاهش خطرات ناشی از جوندگان و حشرات، به دلیل عدم وجود کانال های ارتباطی در دیوار معرفی تعدادی از فراورده های نوین مطرح خارجی شکل هایی که در این بخش ارائه می شوند با هدف نمایش تنوع تولیدات در چهار کشور اروپایی (اسپانیا، آلمان، انگلیس و فرانسه) انتخاب شده است.

همانگونه که در تصاویر نیز مشخص می باشد، این تنوع حاصل تغییرات پارامترهای زیر است:

– طول، ضخامت، ارتفاع بلوک

– جهت، تعداد، جانمایی، شکل و ابعاد حفره ها

– شکل کنارههای فراورده های سفالی و نحوه چفت و بست شدن آنها با یکدیگر

– چگالی بدنه سفالی

– امکان کاربرد بلوکها به عنوان قالب گم برای شناژهای قائم

– خالی ماندن حفرهها یا پر شدن احتمالی آنها با فوم های عایق حرارتی

0 0 votes
امتیاز به این محصول