شکل هایی که آجرسفال نوین در این بخش ارائه می شوند با هدف نمایش تنوع تولیدات در چهار کشور اروپایی (اسپانیا، آلمان، انگلیس و فرانسه) انتخاب شده است. همانگونه که در تصاویر نیز مشخص می باشد، این تنوع حاصل تغییرات پارامترهای زیر در آجرسفال نوین است:

– طول، ضخامت، ارتفاع بلوک, آجرسفال نوین

– جهت، تعداد، جانمایی، شکل و ابعاد حفره ها

– شکل کناره های آجرسفال نوین و نحوه چفت و بست شدن آنها با یکدیگر

– چگالی بدنه سفالی

– امکان کاربرد بلوکها به عنوان قالب گم برای شناژهای قائم

– خالی ماندن حفرهها یا پر شدن احتمالی آنها با فوم های عایق حرارتی

 

طول، ضخامت، ارتفاع بلوک

تنوع در طول، ضخامت و ارتفاع بلوک بسیار زیاد است. ضخامت آجرسفال نوین معمولا بستگی به میزان مقاومت حرارتی و عملکرد صوتی بلوک، و همچنین انتظارات از نظر باربری دیوار دارد، عامل محدود کننده دیگر وزن بلوک و سهولت اجرا است

جهت، تعداد، جانمایی، شکل و ابعاد حفره ها همان گونه که قبلا نیز مطرح شد، حفره ها میتوانند افقی یا قائم باشند. قائم یا افقی بودن حفره ها، علاوه بر تأثیرگذاری بر روی شرایط اجرا، باعث میشود در اکثر موارد از آن تنها برای اجرای دیوارهای غیرباربر استفاده شود. همچنین، در دیوارهای با حفره های افقی، مشخصات حرارتی و آکوستیکی نیز معمولا تحت الشعاع قرار میگیرد، زیرا ارتباط بخشهای مختلف دیوار از طریق حفره ها با سادگی بیشتری صورت می گیرد. لازم به توضیح است در برخی موارد تمامی حفره ها و در موارد دیگر تعدادی از آنها با ملات یا بتن پر می شود (شکل ۲-۱ و شکل ۲-۷)

بدیهی است با در نظر گرفتن میلگردهای قائم در حفره هایی که قرار است با ملات یا بتن پر شونده عملکرد دیوار در برابر بارهای جانبی بهتر می شود. البته، این اقدام به بهای افزایش میزان مصالح مصرفی و به تبع آن وزن ساختمان انجام می شود.

برخی تولیدکنندگان مطرح اروپایی، در طول چندین دهه، بلوکهای مختلفی را برای کاربردهای مختلف طراحی نموده اند و به تدریج مشخصات فنی هر یک را ارتقاء داده اند. این بلوکها هم از نظر مواد اولیه و هم از نظر هندسه، شکل و جانمایی حفره ها دارای تفاوتهای چشمگیری با بلوکهای متداول هستند (شکل ۲-۹). در برخی از بلوکها، رفتار سازهای بیشترین اهمیت را دارد، و در بعضی دیگر، عملکرد حرارتی و صوتی تا حد زیادی دیگر عملکردها را تحت الشعاع قرار می دهد.

 

شکل کناره های بلوک ها و نحوه چفت و بست شدن آنها با یکدیگر

شکل کناره های بلوکها و نحوه چفت و بست شدن آنها با یکدیگر می تواند به صورت بسیار ساده، یا دارای زبانه های متعدد باشد (شکل ۲-۱۰)، زبانه ها دارای عملکردهای متعددی هستند

– افزایش پیوستگی افقی بین آجرسفال نوین و عملکرد بهتر دیوار، خصوصأ در مناطق لرزه خیز

– بهبود وضعیت هوابندی درزهای قائم بین بلوکها و محدود کردن جریان هوا در این بخش از دیوار، و در نتیجه، بهبود رفتار حرارتی و صوتی دیوار

البته باید در اینجا به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از موارد، برای بهبود هر چه بیشتر یکپارچگی دیوار و عملکرد حرارتی و صوتی، درز بین آجرسفال نوین به صورت موضعی با ملات پر می شود. بدیهی است یکسره بودن ملات باعث می شود عملکرد حرارتی مجموعه، به دلیل پل حرارتی ناشی از ملات، ضعیف تر از حالت با ملات منقطع باشد.

 

امکان کاربرد بلوک ها به عنوان قالب گم برای شناژهای قائم و افقی

برای افزایش سرعت و همچنین ساده سازی عملیات ساخت، در بسیاری از موارد از قطعات خاص سفالی برای انجام برخی اقدامات خاص بهره گیری می شود. برای مثال، برای اجرای نعل درگاهها از قطعات قالب گم تولید شده به این منظور استفاده می شود (شکل ۲-۱۱). اجرای شناژهای قائم و افقی و همچنین مسلح سازی دیوارها نیز با استفاده از بلوکهای خاص دیگری صورت میگیرد (شکل ۲-۱۲ و شکل ۲-۱۳)

بلوک های ناودانی

پر کردن بعضی از حفره ها با عایق حرارتی با مصالحی با ضریب هدایت حرارت اندک در بعضی بلوکها، بخشی از حفره با یک عایق حرارتی یا مصالحی با ضریب هدایت اندک پر می شود. در اکثر موارد، این کار با تزریق اسفنج پلی یورتان در داخل بعضی از حفره ها و یا با قرار دادن یک لایه پلی استایرن منبسط در داخل بعضی از حفره ها صورت میگیرد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، به جای این عایق های پلیمری مصنوعی که با انتظارات جدید زیست محیطی هماهنگی ندارند، از موادی مانند چوب پنبه و مشابه آن برای افزایش مقاومت حرارتی بلوک استفاده میشود. هدف اصلی از انجام این اقدام ایجاد یک محدوده قطع حرارتی است، که باعث میشود مقاومت حرارتی آجرسفال نوین به طور قابل توجهی افزایش یابد (شکل ۲- ۱۴). در فصل ۷ اطلاعات تکمیلی در این زمینه ارائه شده است.

0 0 votes
امتیاز به این محصول