ملات های ماسه آهک – سیمان در مقایسه با ملاتهای ماسه سیمان معمولی به دلیل جانشینی مؤثر بخشی از سیمان با آهک، کارایی را بهبود می بخشند. آجر سفال میهن.

سیمان بنایی حاوی مخلوطی از سیمان پرتلند و یک پرکننده معدنی بسیار ریز است.

ملات ماسه سیمان با یک عامل هوازا ( روان کننده ملاتها) هم دارای عملکرد بهبود یافته و هم مقاومت بیشتر در برابر یخبندان به علت وجود هوای محبوس شده است

نسبتهای مخلوط ارائه شده برای انواع مختلف ملاتها عموما دارای مقاومتهای فشاری مشابه ی هستند جدول ۲-۳). هرچند ملاتهایی که دارای هوای محبوس شده هستند، مقاومتهای کمتری نسبت به ملات های ماسه آهک- سیمان دارند

انتخاب ملات اصولا تحت تاثیر الزامات دوام قرار دارد. ملاتهای ماسه سیمان با روان کننده ها و ملاتهای ماسه آهک- سیمان، آجر سفال در این مورد دارای مقاومت بیشتر در برابر تخریب بر اثر عمل یخ بندان هستند. این ملاتها دارای مشخصات اتصال بهبود یافته اند و از این رو مقاومت بیشتری در برابر نفوذ باران از میان اتصالات ملاتها در بنایی دارند.

توصیه میشود مقاومت مکانیکی ملاتهای مورد استفاده از مقاومت مکانیکی بلوکها کمتر باشد. بنابراین حرکات کوچک مربوط به تغییرات رطوبت و دما، و همچنین نشست های جزء به جزء، پیش بینی شده پیها، می توانند در خود اتصالات ملات مستهلک شوند. اگر این حالت نباشد، بلوکها ممکن است در معرض تنش های کششی که به ترک خوردگی این واحدها خواهد انجامید، قرار گیرند. چنین ترکهایی نامرئی هستند و میتوانند به طور جدی دوام آنها را تحت الشعاع قرار دهند.

در حالتی که سوراخها قائم باشند، اتصال بلوکهای مجاور، با اتصال ملات به شیارهای کناری آنها صورت می گیرد. مواد افزودنی را میتوان برای بهبود بخشیدن به کارآیی ملات و قابلیت نگهداری آب، أضافه نمود. در این حالت لازم است آزمایش مناسب بودن انجام شود.

ملات گذاری میتواند با ملاتهای معمولی (شکل ۴-۱۰)، ملات سبک (با سبکدانه ها) (شکل ۴-۱۱) و یا ملات بستر نازک (چسبی) (شکل ۴-۱۲) باشد. در حالت استفاده از آن بستر نازک، در برخی از موارد ملات همراه با یک لایه نازک نمدی (تشکیل شده از الیاف شیشه یا مشابه آن اجرا می شود. این لایه در زیر ملاتها قرار میگیرد و علاوه بر جلوگیری از ریختن ملات در داخل حفره ها، به عنوان نوعی مسلح کننده، باعث ایجاد یکپارچگی بیشتر دیوار می شود.

مشخصات فنی و کاربرد ملاتهای بنایی (ملاتهای ماسه سیمان، باتارد، آجر سفال) باید مطابق استاندارد ملی ایران باشد. برای تهیه ملاتها تا حد ممکن باید از ابزار اندازه گیری دقیق و دستگاههای مخلوط کن استفاده کرد. روش اندازه گیری مواد برای ملات مورد استفاده در ساختمان باید چنان باشد که نسبت های معین شده مواد ملاتها ، کنترل و به دقت حفظ شود. استفاده از بیل و کمچه و نظایر آن برای تأمین نسبت های لازم مجاز نیست و باید حتما از پیمانه ای با حجم معین استفاده شود. همه مواد چسباننده و سنگدانه باید بین ۳ تا ۵ دقیقه در یک مخلوط کن پیمانهای مکانیکی، با حداکثر مقدار آبی که غلظت با کارایی لازم را به دست دهد، مخلوط شود. مخلوط کردن دستی ملات با اجازه کتبی ناظر ساختمان، که روش مخلوط کردن دستی در آن مشخص شده باشد، مجاز است. از افزودن خاک به ملات برای لوز دادن آن باید خودداری شود.

از آنجا که ملات در این بلوکها، نقش پل حرارتی دارد، استفاده از ملاتهای بستر نازک (در صورتیکه بلوکها با ابعاد و زاویه های دقیق تهیه شده باشند)، مشخصات حرارتی دیوار بلوکی را بهبود می بخشد.

انقطاع حرارتی ملات

در مواردی که بلوکها با حفره های عمودی یا افقی، و مشخصات حرارتی برتر باشند، برای کاهش انتقال حرارت از محل پل حرارتی ملات، توصیه میشود با استفاده از یک شابلون یک یا چند تکه، قطع حرارتی لازم در مسیر انتقال حرارت از ملاتها ایجاد شود (شکل ۴-۱۳).

اجرای کلات به صورت منقطع
0 0 votes
امتیاز به این محصول