مقدمه

آجر سفال جزء اولین مواد مصنوعی تولید شده توسط بشر برای مصارف ساختمانی بوده اند که بخاطر ، مقاوم بودن و دوام تولید می شوند ، همانطور که نمونه های بیشماری که می توان در سرتاسر جهان مشاهده کرد که قرنها در شرایط سخت آب و هوایی و جنگهای سخت این مصالح ساختمانی همچنان پابرجا مانده اند و همچنان از آن ها استفاده می شود. آجر سفال با مخلوط کردن رس و آب تولید می شوند. با خشک شدن جلوی آفتاب تا اجاق های صنعتی سخت می شوند و این روش باعث افزایش مقاومت و دوام می شود.

در حالی که دوام آجر خشت در ابتدا تحت تأثیر مواد اولیه و آلودگی بوده ، امروزه آلودگی شهری و استفاده نادرست از مواد باعث خراب شدن حتی سریع تر آجر سفال می شود و حتی نگهداری نادرست ساختمان هم مزیت بر علت است. با این وجود ، تنها با درک چگونگی خراب شدن آجرسفال، مجموعه ای از روش ها و مواد برای ترمیم این آجرها، باعث افزایش امید به زندگی در بین انسان ها می شوند. آجر سفال جزء اولین مواد مصنوعی تولید شده توسط بشر برای مصارف ساختمانی بوده اند

ساختار و دوام آجر سفال

آجر سفال شاید بتوان گفت که اولین مصالح ساختمانی است و در تمدن های ابتدایی از آن استفاده می شد و به نوعی سرامیک بلوری و کریستال است که در همه جهان وجود دارد. برای توسعه آجر رس به عنوان یک مصالح ساختمانی پایدار ، استفاده از مواد زاید کشاورزی و صنعتی یک راه حل عملی است. این نوع آجرها با مواد زاید ساختمانی درست شده اند و در نهایت با تراش دادن آجرهایی که از این مواد ساخته شده اند، شکل گرفته است. در حقیقت با خاک رس درست شده اند.

پایداری آجر سفال

آجرهای خشت با افزایش یا کاهش رطوبت منبسط یا منقبض می شوند. علاوه بر این ، آنها به دلیل جذب بخار آب از جو ، در معرض انبساط غیرقابل برگشت طولانی مدت قرار دارند. میزان انبساط برگشت ناپذیر در ابتدا زیاد است اما با افزایش عمر آن کاهش می یابد. بلوک های بتونی ، سنگ و ملات با تغییر میزان رطوبت گسترش می یابند یا منقبض می شوند ، اما برخلاف آجرهای سفالی ، آنها در مدت زمان طولانی خشک شده و سفت می شوند.

رطوبت آجر سفال به تدریج کم شده و سفت می شود. این تغییرات کوتاه مدت باعث ایجاد تغییراتی در میزان رطوبت آجر سفال شده و آن را سفت می کند. می توان گفت که در همه آجرهای سفالی این تغییرات رخ می دهد. این تغییرات در آجرهای بتنی و سنگی نسبت به هم متفاوت هستند. رطوبت بر میزان انقباض آجر سفال تاثیر به سزایی دارد و می توان با تراش دادن شکل های دیگری را هم در آجرهای سفالی ایجاد کرد.

نتیجه گیری

آجر سفال اولین محصول بشر برای ساختمان سازی بود که با ترکیب آب و خاک رس درست شد. هر چقدر که در معرض آفتاب قرار گیرد به همان اندازه سفت تر خواهد بود. البته نحوه نگهداری ساختمان در کیفیت آجر سفال تاثیرگذار بوده و به همین دلیل است که این قضیه مهم بوده و نباید آن را نادیده انگاشت. آجرسفال با افزایش یا کاهش رطوبت منقبض یا منبسط می شوند. هر چقدر که در معرض آفتاب قرار گرفته و رطوبت کمتری داشته باشند به همان اندازه سفت تر و محکم تر هستند.

0 0 votes
امتیاز به این محصول