به جهت تولید آجر، بعد از خشک شدن خشت های خام , به شکلی که از یکدیگر فاصله کافی را داشته باشند تا بتواند هوا ، شعله از بین آجر سفال ها گذر نماید آنها را درکوره می چینند. میتوان انواع کوره های آجر پذی را به سه نوع تقسیم نمود:

– کوره هایی که در آنها آتش ثابت و آجر سفال ثابت هستند

– کوره هایی که در آنها آتش رونده و آجر سفال ثابت است

– کوره هایی که در آنها آجر رونده و آتش ثابت است

کوره های با آتش ثابت و آجر سفال ثابت یا کوره تنوره ایی
در این نمونه از کوره ها که از نظر شکل دارای تنوره کوتاه و پهن هستند که خشت ها را در آن می چینند.در این نمونه از کوره ها از نظر اقتصادی و اتلاف انرژی توجیه اقتصادی ندارند و نحوه کار در این نوع از کوره ها که به صورت برج بلندی ایجاد میشوند هوای داغ و حرارت از بین خشت های خام چیده شده درکوره به سمت بالا حرکت میکند و باعث پختن خشت ها خام میگردد.

این نوع از کوره ها به صورت مداوم نیست و پس از پخته شدن خشت های خام میبایست کوره را خاموش نمایند تا آجر سفال ها سرد شوند و برای این کار باید درب کوره را باز نموده تا و تا سرد شدن کوره تامل نمایند.

یکی از مواردی که در این نوع از کوره ها حائز اهمیت میباشد تغییرات دما در سطوح مختلف این کوره ها میباشد به این شکل که در ارتفاع های مختلف درجه دما در این کوره ها متفاوت میباشد . به همین جهت کیفیت آ جر ها در این کوره ها کاملا متفاوت میباشد. نحوه ایجاد شدن ابن آجر سفال ها در این کوره ها به این شکل است که به ترتیب از بالا به پایین رنگ آجر ها به صورت جوش, آجرجوش,‌ آجر سبز, آجر بهی, آجر سفید، آجر سفال ابلق, آجر قرمز و آجر نیم پخته بدست می آید.برای حل این مشکل در این نوع از کوره ها اگر بالای آن ها پوشیده شود تا گرمای کوره از بالا ی کوره بالا نرود و گرما در آن به شکل یکنواختی مهبوس شود و گرمای آن با استفاده از منافظی از پاسسن آن مکیده شود جنس آجر ها به صورت یکسان خواهد بود

0 0 votes
امتیاز به این محصول