معرفی بلوک های ساختمانی در داخل ایران

بلوک سفالی
روند و مراحل تولید بلوک سفال
ژانویه 18, 2020
معرفی اجزای تشکیل دهنده بلوک سفالی
ژانویه 19, 2020
کانتینر سفال میهن

کانتینر سفال میهن

معرفی بلوک های ساختمانی در داخل ایران

برای پخت بلوک های ساختمانی در اکثر موارد به صورت پیوسته یا نیمه پیوسته با استفاده از کوره های تونلی انجام میشود. در برخی موارد، پخت قطعات خاص و حساس در کوره شاتل انجام میشود. طول این نوع کوره تقریبا ۵ تا ۱۰ متر است. تونل پخت ۱/ ۰ تا ۱ / ۰ متر ارتفاع و ۲ تا ۵ متر عرض دارد. برای بلوکهای رسی بزرگ سوراخ دار، میزان جمع شدگی خشک شدن دارای اهمیت است، زیرا در طول مرحله خشک شدن گرادیان رطوبتی قابل توجهی بین مغزه و رویه بدنه بلوک های ساختمانی پدید می آید که باعث جمع شدگی غیرهمگن می شود، و در بسیاری از موارد میتواند به ایجاد تنش ها و ترکها در داخل بلوکهای پخته شده منجر شود

معرفی بلوکهای تولیدی در داخل کشور

در تحقیقات انجام شده در این زمینه، اطلاعات مربوط به ۲۰۹ نوع محصول سفالی تولیدی از ۲۵ شرکت بررسی شده است . نتیجه بررسی های آماری انجام شده برای اطلاعات جمع آوری شده، تنها در مورد ابعاد و وزن، قابل جمع بندی بوده که نتایج آن در زیر آمده است:

– در سالهای اخیر، تولید آجر سوراخ دار به طور قابل توجهی کاهش یافته و در اکثر موارد، با بلوک و سفالی جایگزین شده است.

– بلوکهای سفالی تولید شده عمدتا با حفره های افقی هستند (شکل ۲-۲).

– بلوکهای با حفره قائم نیز به صورت محدود توسط بعضی از کارخانه ها تولید می شود (شکل ۲-۳).

– بعضی از بلوکهای با حفره های قائم، به جای مقطع مستطیلی، شکل هستند (شکل ۲- ۴).

 با توجه به این نکته که در اکثر روش های اجرایی درزهای بین بلوکهای یک ردیف با ملات پر نمی شود، شکل تی بلوکها میتواند باعث شود در زمان اعمال نیروهای جانبی (ناشی از زمین لرزه یا باد) دیوار به صورت تقریبا یکپارچه عمل کند. البته باید در اینجا به این نکته اشاره کرد که تولید این نوع بلوک در کشورهای اروپایی چند دهه قدمت دارد، و در حال حاضر بلوکهای کارآمدتری برای مناطق لرزه خیز طراحی و تولید میشود (شکل ۲-۰).

– بخش اعظم بلوک های ساختمانی سفالی مورد استفاده با ضخامت ۹ تا ۱۰ سانتیمتر هستند.

– در شهرستانها در بسیاری از موارد، به جای ضخامت اسمی ۱۰ ، ضخامت ۹ متداول است.

– ارتفاع بلوک های ساختمانی تولیدی معمولا حدود ۲۰ سانتیمتر و طول بلوکها حدود ۲۰ سانتیمتر است.

در شهرستانها، طولهای حدود ۲۲ سانتیمتر مورد استفاده بیشتری دارد. – اخیرا کاربرد بلوکهای با ضخامت ۱۰ و ۲۰ سانتیمتر نیز افزایش یافته است. برای تیغه های داخلی نیز کاربرد ضخامتهای حدود ۷ سانتیمتر، به جای تیغه های ۹ و ۱۰ سانتیمتر در حال گسترش است.

 – تعداد حفره های بلوکهای مختلف بین ۲ تا ۱۲ عدد است. در جدول ۲۰ جزییات تکمیلی در این خصوص ارائه شده است.

– چگالی بدنه سفالی بلوک های ساختمانی تولیدی در تهران حدود ۱۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب، و در برخی از

شهرستانها (مانند اصفهان و یزد) حدود ۲۰ درصد کمتر است.

– وزن بلوکها بین ۲ و ۹ کیلوگرم، بسته به نوع بلوک های ساختمانی متغیر است. در جدول ۲۰ جزییات تکمیلی در این خصوص ارائه شده است.

جدول مشخصات کلی بلوک های تولیدی متداول در کشور

در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اطلاعات آماری تفکیکی دقیق در خصوص محصولات موجود نیست و در نتایج فوق عدم قطعیتی وجود دارد.

نمونه های بلوک سفالی در حال تولید داخل کشور
آجر یا بلوک سفالی دیواری با سوراخ قائم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *