هزینه های ساخت یا دوره زندگی پروژه

آپارتمان لوکس
طرح معماری در اقتصاد طراحی و هزینه ساخت ساختمان
ژوئن 15, 2020
سنگ آنتیک
سنگ آنتیک در انواع نمای خارجی و داخلی برای ساختمان
ژوئن 15, 2020
آجرنما

آجرنما

سیکل زندگی پروژه یا هزینه های ساخت را می توان فرآیندی در نظر گرفت که پروژه ای مراحل شروع تا پایان عمر خود را طی می کند، و این فرآیند پیچیده ای است، اما می توان آن را به مراحل مختلف تجزیه کرد

هزینه‌ها در تمامی چرخه زندگی پروژه اهمیت بسیاری دارد. تنها نباید به هزینه‌های اولیه ساخت توجه نمود. صرفه‌جویی مختصر مالی در حین ساخت، اگر منجر به هزینه‌های بهره‌برداری بسیار بیشتر شود،و یا جنبه‌های کارکردی ساختمان را تأمین ننماید، چندان ارزشی ندارد؛ بنابراین، کارفرما باید در عین توجه به هزینه‌ای ساخت به کیفیت ساختمان نیز توجه بسیار داشته باشد. ازآنجاکه بهره‌برداری از ساختمان و نگهداری از آن جزء دوره ناکامل پروژه است، لازم است که این گونه هزینه‌ها در همان مراحل اولیه پروژه در نظر گرفته شود

سطوح مختلف هزینه ها و ارتباط بین آنها در دوره زندگی ساختمان به شرح زیر است:

 هزینه های سیکل زندگی ساختمان:

الف – هزینه های ایجاد ساختمان

ب – هزینه های جاری ( نگهداری، سوخت، نظافت و غیره)

الف – هزینه های ایجاد ساختمان:

  • هزینه زمین
  • حق الزحمه مشاوران
  • هزینه سرمایه ای
  • هر نوع سود اضافی سازنده

ب – هزینه های ساخت:

  • هزینه نیروی کار
  • هزینه تأسیسات
  • هزینه مدیریت
  • سرمایه سازنده
  • سود طبیعی

سود طبیعی حق مسلم پیمانکار است که در واقع انگیزه ای است برای او در اجرای پروژه، که این سود از نظر قانونی به عنوان بخشی از هزینه های ساخت در نظر گرفته می شود. هر سود دیگری بیش از این مقدار که ممکن است به دلیل شرایط بازار و امکان بهای بالاتر مناقصه به وجود آید؛ بخشی از هزینه کل کارفرما محسوب می شود. این امکان وجود دارد که پیمانکار ضرر کند (مثلا به این دلیل که بهای مناقصه خیلی پایین بوده است، در این مورد، شرایط به نفع کارفرماست زیرا او مخارج کمتری می پردازد.

نهایت، هزینه هایی مطرح خواهند شد که یک ساختمان ممکن است بر افرادی به غیر از مالکان و کاربرانش تحمیل کند، یعنی هزینه های ساخت که کلا بر جامعه تحمیل می کند. از نظر تئوری، کل تأثیرات محیطی ساختمان، شامل آسیب محیطی که از طریق کاربرد برخی مصالح و انرژی اضافی ایجاد می شود؛ در این دسته قرار میگیرد. در مقابل آن بایستی فواید اجتماعی ناشی از وجود ساختمان را قرار داد. به طور کلی این موضوع یک مقوله بسیار پیچیده و مهم است

زمان اجرای پروژه دارای اهمیت بسیار است. بعضی از مالکان برای استفاده بیشتر از زمان، از مطالعات برنامه ریزی و امکان پذیری صرف نظر میکنند. تغییرات جبری در مراحل بعدی پروژه، مخارج های ساخت را بالا می برد، هر چند که سود حاصل از شروع زودرس عملیات، أغلب افزایش هزینه ساخت را توجیه می کند.

به طور کلی، اگر مالک بتواند از عملیات ساخت، سود منطقی ببرد، پروژه، ولو این که هزینه ساخت و کارهای ساختمانی آن به دلیل روشن نبودن دورنمای کار از برآورد اولیه بسیار تجاوز کند، بازهم موفقیت آمیز تلقی می شود. این موضعگیری را می توان، تا حد زیادی به عدم قطعیتهای ذاتی در کار پروژه های ساختمانی نسبت داد.

مشکل می توان استدلال کرد که اگر بتوان بدون افزایش مدت اجرای پروژه، هزینه های کارهای ساختمانی را کاهش داد، سود حاصل می تواند حتی بیشتر شود.

کلید تأثیر بر هزینه های ساخت پروژه، در دست مالک یا کارفرماست، زیرا هر تصمیمی که در سرآغاز دوره زندگی یک پروژه اتخاذ شود، تأثیری بیشتر از تصمیمات گرفته شده در مراحل بعدی پروژه دارد. شکل (۳) چگونگی تأثیر تصمیمات در مراحل مختلف، را نشان می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *