تعاریف و اصطلاحات کار با میلگرد در ساختمان

جزئیات آرماتور بندی با میلگرد
جزئیات آرماتور بندی با میلگرد
آگوست 31, 2020
کلیات بارهایی در طراحی ساختمان‌ها
کلیات بارها در طراحی ساختمان‌ها
سپتامبر 1, 2020
تعاریف و اصطلاحات کار با میلگرد در ساختمان

تعاریف و اصطلاحات کار با میلگرد در ساختمان

اثر P – A

 اثر ثانوی بر روی برش‌ها و لنگرهای میلگرد اجزای قاب است که به‌واسطه عملکرد بارهای قائم بر روی سازه تغییر شکل یافته ایجاد می‌شود. 

اتصال خورجینی

نوع اتصال تیر به ستون است که در آن تیرها از دو طرف ستون عبور می‌نمایند و هر تیر با دونبشی از بالا و پائین به ستون وصل می‌شود. 

برش پایه

 مقدار کل نیروی جانبی و یا برش طرح در تراز پایه. 

برش طبقه

 مجموع نیروهای جانبی طراحی در ترازهای بالاتر از طبقه موردنظر.

 بناهای ضروری

 آن دسته از بناهایی است که لازم است پس از وقوع زلزله قابل بهره‌برداری باقی بمانند.

تراز پایه

 ترازی است که فرض می‌شود در آن تراز حرکت زمین به سازه منتقل می‌شود یا به‌عنوان تکیه‌گاه سازه در ارتعاش دینامیکی محسوب می‌شود.

تغییر مکان نسبی طبقه

تغییر مکان جانبی یک کف نسبت به کف پائین آن. 

دیافراگم

سیستمی افقی و یا تقریباً افقی است که نیروهای جانبی را به اجزای مقاوم قائم منتقل می‌نماید. این سیستم می‌تواند به‌صورت مهاربندهای افقی ساخته شده با میلگرد در نظر گرفته شود. در ساختمان‌ها معمولاً کف­های سازه‌ای تحمل‌کننده بارهای ثقلی نقش دیافراگم‌ها را به عهده‌دارند.

دیوار برشی

دیواری است که برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی، که در صفحه دیوار عمل می‌کنند، به کار گرفته می‌شود. به این دیوارها دیافراگم قائم نیز گفته می‌شود. 

روانگرائی

حالتی از دگرگونی و تغییر مکان همراه با کاهش شدید مقاومت در زمین‌های تشکیل‌شده از خاک­ های ماسه‌ای نامتراکم اشباع می‌باشد که براثر وقوع زلزله رخ می‌دهد.

سازه‌های غیر ساختمانی

به کلیه سازه‌ها، به‌جز سازه‌هایی که به‌طورمعمول در ساختمان‌ها به‌کاربرده می‌شود، اطلاق می‌گردد.

سختی طبقه

برابر جمع سختی جانبی اعضای قائم باربر جانبی است. برای محاسبه این سختی می‌توان تغییر مکان جانبی واحدی را در سقف طبقه موردنظر وارد کرد، در حالتی که کلیه طبقات زیرین بدون حرکت باقی بمانند.

سیستم دیوارهای باربر

سیستم سازه‌ای است که فاقد قاب‌های ساختمانی کامل برای بردن بارهای قائم می‌باشد. در این سیستم دیوارهای باربر عمدتاً بارهای قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروهای جانبی به‌وسیله دیوارهای باربر که به‌صورت دیوارهای برشی عمل می‌نمایند و یا به‌وسیله قاب‌های مهاربندی‌شده تأمین می‌شود.

سیستم قاب ساختمانی ساده

سیستم سازه‌ای است که در آن بارهای قائم عمدتاً توسط قاب‌های ساختمانی کامل تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهای جانبی به‌وسیله دیوارهای برشی و یا قاب‌های مهاربندی‌شده تأمین می‌شود.

سیستم قاب خمشی

سیستم سازه‌ای است که در آن بارهای قائم توسط قاب‌های ساخته شده با میلگرد ساختمانی کامل تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهای جانبی به‌وسیله قاب‌های خمشی تأمین می‌گردد.

سیستم دوگانه یا ترکیبی

سیستم سازه‌ای است متشکل از قاب‌های خمشی همراه با دیوارهای برشی یا قاب‌های مهاربندی‌شده. در این سیستم بارهای قائم عمدتاً به‌وسیله قاب‌های خمشی تحمل می‌شود و بارهای جانبی به‌وسیله مجموعه دیوارهای برشی یا قاب‌های مهاربندی‌شده همراه با قاب‌های خمشی، به نسبت سختی جانبی هر یک، تحمل می‌شوند.

سیستم مهاربندی افقی

سیستم خرپایی افقی است که برای انتقال نیروهای جانبی به اجزاء مقاوم قائم به کار گرفته می‌شود. عملکرد این سیستم هم مانند دیافراگم است.

سیستم باربر جانبی

قسمتی از کل سازه است که برای تحمل بارهای جانبی به کار گرفته می‌شود.

شکل‌پذیری

به قابلیت جذب و اتلاف انرژی و حفظ ظرفیت باربری یک سازه، هنگامی‌که تحت تأثیر تغییر مکان­های غیرخطی چرخه‌ای ناشی از زلزله قرار می‌گیرد، اطلاق می‌شود.

کاربری

به نوع استفاده از ساختمان اطلاق می‌شود، مانند استفاده به‌صورت مسکونی یا اداری و غیره.

قاب مهاربندی‌شده

قابی است به شکل خرپای قائم که برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی مورداستفاده قرار می‌گیرد. اعضای مورب خرپا ممکن است به‌صورت هم‌محور و یا برون‌محور به اعضای اصلی خرپا متصل شوند.

قاب مهاربندی‌شده هم‌محور

قاب مهاربندی‌شده‌ای است که در آن اعضای مورب به‌طور متقارب به اعضای اصلی قاب متصل شده‌اند. در این قاب‌ها اعضا عمدتاً تحت اثر بارهای محوری قرار می‌گیرند.

قاب مهاربندی‌شده برون‌محور

نوعی قاب مهاربندی‌شده میلگرد فولادی است که در آن اعضای مورب به‌طور متقارب به اعضای اصلی قاب متصل نشده‌اند. طراحی این قاب‌ها بر اساس ضوابط ویژه‌ای که در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان آورده شده است، صورت می‌گیرد.

قاب خمشی

قابی است که در آن اتصالات تیرها به ستون‌ها به‌صورت پیوسته است و رفتار اعضا و اتصالات آن‌ها عمدتاً خمشی می‌باشد.

قاب خمشی

معمولی قاب خمشی فولادی یا بتن‌آرمه‌ای است که برای رفتار شکل‌پذیر طراحی نشده باشد. قاب خمشی متوسط

قاب خمشی فولادی یا بتن‌آرمه‌ای است که برای رفتار شکل‌پذیر متوسط طراحی‌شده باشد.

قاب خمشی ویژه

قاب خمشی فولادی یا بتن‌آرمه‌ای است که برای رفتار شکل‌پذیر زیاد، طراحی‌شده باشد.

مرکز سختی

مراکز سختی (صلبیت) در یک سازه چندطبقه (با فرض الاستیک خطی) نقاطی در کف طبقات‌اند که وقتی برآیند نیروهای جانبی زلزله در آن نقاط وارد می‌شوند، چرخشی در هیچ‌یک از طبقات سازه اتفاق نیافتد.

مقاومت

ظرفیت نهائی یک عضو برای تحمل نیروهای وارده.

نسبت تغییر مکان طبقه

نسبت تغییر مکان نسبی طبقه به ارتفاع طبقه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *