کلیات بارها در طراحی ساختمان‌ها

تعاریف و اصطلاحات کار با میلگرد در ساختمان
تعاریف و اصطلاحات کار با میلگرد در ساختمان
سپتامبر 1, 2020
بارهای مرده در ساختمان
بار های مرده در ساختمان ها
سپتامبر 1, 2020
کلیات بارهایی در طراحی ساختمان‌ها

کلیات بارهایی در طراحی ساختمان‌ها

دامنه کاربرد

این مبحث، حداقل بارهایی را که باید در طراحی ساختمان‌ها و سازه‌های موضوع این مقررات مورداستفاده قرار گیرند، تعیین می‌نماید. این بارها شامل: بارهای ثقلی مرده، زنده و برف بارهای ناشی از باد و زلزله و بالاخره بارهای ناشی از فشار خاک و آب، می‌باشند.

الزامات بارها در مبنا

مقاومت

ساختمان‌ها و سازه‌ها و کلیه اعضای آن‌ها، باید به‌گونه‌ای طراحی و ساخته شوند که بتوانند بارها و ترکیبات مختلف آن‌ها را که در این مبحث گفته‌شده است، تحمل نمایند و بسته به روش طراحی مورداستفاده، تنش‌های ایجادشده در هر یک از اعضاء از حداکثر تنش مجاز ماده و یا از شرایط حدی مقاومت ماده، که در آن روش طراحی مشخص‌شده است، تجاوز نکند.

قابلیت بهره‌برداری

سیستمهای سازه‌ای و اجزای آن‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که سختی کافی را برای محدود کردن افتادگی‌ها، تغییر مکان­های جانبی، لرزش‌ها و کلیه تغییر شکل‌هایی که به بهره‌برداری و رفتار موردنظر آن‌ها اثر می‌گذارند، دارا باشند.

تحلیل

اثرات بارها بر روی اعضاء سازه‌ها باید با استفاده از روش‌های تحلیلی که در آن‌ها شرایط تعادل، پایداری، همسازی هندسی و خواص کوتاه‌مدت و درازمدت ماده در نظر گرفته‌شده‌اند، تعیین گردند.

انسجام کلی سازه

ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها باید آن‌چنان طراحی شوند که آسیب‌دیدگی موضعی در آن‌ها پایداری کلی سازه را به خطر نمی‌اندازد و در حد امکان به سایر اعضای سازه گسترش نیابد. برای تأمین این منظور سیستم سازه باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که بارها بتوانند از یک عضو آسیب‌دیده به سایر اعضا منتقل شوند و پایداری سازه در هر حالت حفظ گردد. این مقصود معمولاً با ازدیاد پیوستگی، نامعینی، شکل‌پذیری و یا ترکیبی از آن‌ها در اعضای سازه تأمین می‌شود.

اثرات خود کرنشی (خود تنجشی) 

ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها باید چنان طراحی شوند که بتوانند از عهده تحمل اثرات خود کرنشی ناشی از عوامل محیطی مانند تغییرات دما، نشست­های غیریکنواخت پایه‌های سازه، جمع شدگی و وارفتگی ماده به‌خوبی برآیند. در این مبحث برای محاسبه مقادیر این اثرات ضوابط خاصی تعیین نشده است ولی در مواردی که این آثار تعیین‌کننده تشخیص داده شود، مقادیر آن‌ها باید با توجه به شرایط موجود در محیط سازه و با استفاده از روش‌های شناخته‌شده محاسبه گردد. چگونگی ترکیب این آثار با اثرات ناشی از سایر بارها باید بر اساس ضوابط صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *