بار های زنده در ساختمان پارت دوم

محیط اداری و استاندارد سازی فضا ۲
نظامات اداری و استاندارد سازی ساختمان پارت دوم
سپتامبر 2, 2020
قالب‌بندی بتن در سازه‌ها
قالب بندی بتن در سازه‌ها
سپتامبر 2, 2020
بار های زنده در ساختمان

بار های زنده در ساختمان

نامناسب‌ترین وضع بارگذاری

 در تیرهای یکسره و در قاب‌های نامعین در مواردی که بار زنده بیشتر از ۵۰۰ دکانیوتن بر مترمربع و یا بیشتر از یک و نیم برابر بار مرده است، موقعیت قرارگیری بارزنده در دهانه‌های مختلف باید طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر موردنظر را در عضو سازه‌ای ایجاد نماید. برای این منظور کافی است علاوه بر حالت قراردادن بارزنده در تمام دهانه‌ها، حالت‌های بارگذاری زیر نیز در نظر گرفته شود: 

الف – قراردادن بار زنده در دو دهانه مجاور هم 

ب- قراردادن بار زنده در دهانه‌های یک‌درمیان

بارهای وارد بر دست‌اندازها، نرده‌ها، جان‌پناه بام‌ها و حفاظ پارکینگ‌ها

 دست‌اندازها، نرده‌ها و جان‌پناه بام‌ها باید بتوانند گسترده خطی و بار متمرکز داده شده را به طور جداگانه تحمل نمایند. این بارها در رأس این سازه‌ها و در جهتی که شدیدترین اثر را به وجود می‌آورد، وارد می‌شوند. این بارها باید از طریق تکیه­گاه­ها به سازه اصلی منتقل شوند. .

حفاظ پارکینگ خودروهای شخصی باید برای بار متمرکز جانبی ۳۰ کیلو نیوتن که در هر جهت می‌تواند به آن وارد شود، طراحی گردد. در تراز ۵۰ سانتیمتر بالاتر از سطح پارکینگ در سطحی به ابعاد ۳۰ سانتیمتر در ۳۰ سانتیمتر حفاظ وارد می‌شود و باید بتوان آن را از طریق تکیه‌گاه‌ها به سازه اصلی منتقل نمود. حفاظ پارکینگ اتوبوس‌ها و کامیون‌ها باید برطبق آیین‌نامه بارگذاری پل‌ها، نشریه شماره ۱۳۹ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طراحی شوند.

بارهای ضربه‌ای

 در بارهای زنده مشخص شده اثرات ارتعاش سازه و ضربه، در حد متعارف، منظور شده است. در طراحی عناصر سازه‌های عنوان شده در این بند که در آنها شرایط ارتعاش و ضربه به طور غیرمتعارف موجود است، در صورت عدم انجام تحلیل‌های دینامیکی، بارها باید با ضرایب ضربه تعیین شده در زیر افزایش داده شوند.

آویزهای کششی نگهدارنده کف‌ها و بالکن‌ها

بار زنده باید در ضریب ۱٫۳۳ ضرب شود.

 سازه‌های نگهدارنده ماشین‌آلات

وزن ماشین، ملحقات و بارهای متحرک آنها باید در ضرایب مشخص شده در زیر ضرب شوند، مگر آنکه سازنده ماشین‌آلات ضرایب دیگری را مشخص کرده باشد. الف – ماشین‌آلاتی که دارای محور دواری می‌باشند: ضریب ۱٫۲۰

ماشین‌آلاتی که دارای حرکت رفت و برگشتی می‌باشند ضریب ۱٫۵۰

سازه‌های نگهدارنده آسانسورها

وزن اتاقک، ماشین‌آلات، وزنه تعادل و بار زنده ناشی از وزن مسافران و وسائل باید در ضریب۲٫۰ ضرب شوند، مگر آن بارهای اسمی ارائه شده توسط سازنده در ضریبی حداقل برابر این مقدار ضرب شده باشد.

بارهای جراثقال‌ها

تیرهای زیرسری که ریل‌های حامل پل جراثقال را تحمل می‌نمایند، به همراه اتصالات و نشیمنگاه آنها، و سایر قسمت‌های سازه باید برای بارهای قائم، افقی جانبی و افقی طولی ناشی از وزن و حرکت جراثقال و ملحقات آن برطبق ضوابط طراحی شوند.

حداکثر بار چرخ‌های پل جراثقال باری است که چرخ‌ها در اثر وزن پل، ارابه و محلات آن و باریکه جابه‌جا می‌شود در شرایطی که ارابه در موقعیتی قرار گیرد که بیشترین اثر را بر روی ریل ایجاد نماید به ریل وارد می‌کنند.

بار قائم

برابر با حداکثر بار چرخ‌های پل، مطابق تعریف که با ضریب ضربه‌ای برابر با ۱٫۲۵ افزایش داده شده باشد. در طراحی ستون‌ها و شالوده‌ها می‌توان اثر این ضریب ضربه را نادیده گرفت.

بار افقی جانبی

برابر با ۲۰٪ مجموع وزن ارابه و باریکه جابه‌جا می‌شود. این بار به صورت افقی، در امتداد عمود بر محور ریل و در سطح تماس چرخ با ریل، اثر داده می‌شود. جهت این بار ممکن است به سمت ریل و یا در خلاف آن باشد. این بار بین تیرهای طرفین پل به نسبت سختی خمشی جانبی آنها همراه با سازه نگهدارنده‌شان تقسیم می‌گردد.

بار افقی طولی

برابر با ۱۰٪ حداکثر بار چرخ‌های پل، مطابق تعریف این بار به صورت افقی، در امتداد محور ریل و در هر یک از جهات، در سطح تماس چرخ با ریل اثر داده می‌شود.

بارهای ضمن اجرای ساختمان

برای اجزاء سازه‌ای که در ضمن انجام عملیات ساختمانی تحت تأثیر بارهای ثقلی و یا بارهای ناشی از اثرات محیطی قرار می‌گیرند، بسته به نوع عملیات و تجهیزاتی که مورداستفاده قرار می‌گیرد، بارهای مربوطه باید به طور مناسبی در طراحی اجزاء موردنظر قرار گیرند.

کاهش بارهای زنده

در کلیه کف‌ها به جز کف بام‌ها، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، انبارها، محل پارک خودروها و محل‌های اجتماع و ازدحام، مقدار بار زنده را می‌توان بر اساس ضوابط دو بند زیر کاهش داد. مقدار کاهش در هر حالت نباید بیشتر از ۵۰% باشد.

و در طراحی تیرهایی که سطح بارگیر آنها بیشتر از ۱۸ مترمربع بوده و متعلق به کف‌هایی هستند که بار زنده در آنها کمتر از ۴۰۰ دکانیوتن بر مترمربع است، مقدار کاهش بار زنده از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *