مصالح مقاطع فولادی ساختمان
مصالح مقاطع فولادی گرم نورد شده
سپتامبر 10, 2020
تبیین مفاهیم معماری سلجوقی
تبیین مفاهیم طراحی و تزئینات هندسی معماری سلجوقی
سپتامبر 11, 2020
بارهای وارد بر قالب بتن ریزی

بارهای وارد بر قالب بتن ریزی

در طراحی قالب، بارهای مختلفی که می‌تواند بر قالب وارد شود، در نظر گرفته می‌شود:

بار مرده

بار زنده

وزن بتن و آرماتورها

فشار جانبی ناشی از بتن تازه

نیروی باد، ضربه‌های احتمالی و لرزش

قالب‌های افقی شکل مثل قالب دال‌ها، تیرها و سقف‌ها بیشتر تحت تأثیر بار مرده، بار زنده و وزن بتن هستند و قالب‌های قائم مثل ستون‌ها و دیوارها تحت تأثیر فشار جانبی بتن تازه قرار دارند.

بار مرده قالب

وزن غالب و اتصالات آن به‌عنوان بارهای مرده شناخته می‌شوند. بار مرده قالب به جنس مصالح وابسته است و باید توسط مهندس طراح تخمین زده شود.

بار زنده قالب

منظور از بار زنده، وزن مصالح، افراد و تجهیزاتی است که در زمان اجرای قالب، آرماتوربندی و بتن‌ریزی بر قالب وارد می‌شوند. این بارها به طور موقت و در کوتاه‌مدت بر قالب اعمال می‌شوند.

وزن بتن و آرماتور 

یکی از مهم‌ترین بارهای وارد بر قالب، وزن بتن و آرماتور است. این بار به ضخامت بتن‌ریزی (ارتفاع بتن‌ریزی)، وزن مخصوص بتن (سبک یا سنگین) و تراکم آرماتورها وابسته است. اگر ضخامت بتن‌ریزی مشخص باشد (d)، این بار را برحسب وزن مخصوص بتن خمیری به‌راحتی تعیین می‌شود.

فشار جانبی 

بتن یکی از مهم‌ترین بارهای وارد بر قالب ستون‌ها و دیوارها در مرحله بتن‌ریزی، فشار جانبی بتن در حالت خمیری است. بتن تازه و خمیری در زمان بتن‌ریزی همانند مایعی با وزن مخصوص تقریبی رفتار می‌کند. عوامل مختلفی بر توزیع و مقدار فشار جانبی بتن اثرگذار هستند که عبارتند از:

سرعت بتن‌ریزی 

درجه حرارت بتن

نوع ارتعاش بتن (داخلی یا خارجی) 

اسلامپ و روانی بتن

ضربه و لرزش ناشی از بتن‌ریزی

هرچه سرعت بتن‌ریزی زیاد باشد (بیش از ۳ متر از ارتفاع قالب در هر ساعت)، همواره عمق بیشتری از بتن به‌صورت خمیری و شل (سفت نشده) وجود دارد که به بدنه غالب، فشار جانبی وارد می‌کند.

براین‌اساس فشار جانبی تابع فشار هیدرواستاتیک است و مقدار آن به طور محافظه‌کارانه تعیین می‌شود. دراین‌رابطه ۲۴۰۰ بیانگر وزن مخصوص بتن ساخته شده با سیمان نوع یک و بدون هرگونه مواد افزودنی و پوزولان است که اسلامپ آن کمتر از ۱۰۰ می‌باشد.

پس از بتن‌ریزی، بتن شروع به خود گیری و سخت شدن می‌کند. اگر سرعت بتن‌ریزی کم باشد، به این معنی است که بتن در چندین مرحله در قالب ریخته می‌شود و احتمال سخت شدن بتن در لایه‌های زیرین وجود دارد.

لذا می‌توان احتمال داد که فشار جانبی بتن در لایه‌های زیرین با گذشت زمان، اندک‌اندک با سخت شدن بتن، کاهش یابد.

علاوه بر آن با افزایش درجه حرارت بتن، سرعت خود گیری و سخت شدن بتن افزایش می‌یابد. در شرایطی که سرعت بتن‌ریزی کم باشد یا شرایطی حاکم باشد که بتن نتواند به‌صورت هیدروستاتیک به قالب فشار وارد کند، بدون قطع فشار جانبی از مقدار هیدرواستاتیک کمتر خواهد بود.

مقدار فشار در این شرایط تابع سرعت بتن‌ریزی و دمای بتن است. فشار جانبی در دیوارها و ستون‌ها طبق روابط زیر تخمین زده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *