انواع میلگرد مصرفی در ساختمان

قالب‌های مدولار و پنل­های فولادی
قالب‌های مدولار
سپتامبر 14, 2020
طراحی، ساخت و نصب قاب های فولادی
طراحی، ساخت و نصب قاب های فولاد
سپتامبر 15, 2020
انواع میلگردهای مصرفی در ساختمان

انواع میلگردهای مصرفی در ساختمان

علایی اختصاری میلگرد ها

fsu = تنشی که مقاومت نهایی حداکثر ۵٪ از نمونه‌های میلگرد فولادی کمتر از آن باشد، مگاپاسکال

fy = تنش حد تسلیم میلگردهای فولادی، برحسب مگاپاسکال، این تنش در میلگردهای S۲۴۰ ازروی تنش تسلیم مشهود آن به دست می‌آید. در سایر میلگردها تنش تسلیم قراردادی (تنش نظیر تغییر شکل نسبی ماندگار ۰ / ۲ درصد، و یا تنش نظیر تغییر شکل نسبی ۰/۳۵درصد تعریف می‌شود.)

fyk = مقاومت مشخصه تسلیم میلگردهای فولادی، کمترین تنشی که تنش تسلیم حداکثر ۵٪ از نمونه‌های میلگرد فولادی کمتر از آن باشد، مگاپاسکال

M = جرم یک قطعه میلگرد، برحسب گرم

S = سطح مقطع مؤثر یا اسمی میلگرد، برحسب میلی‌مترمربع

L = طول یک قطعه میلگرد، برحسب میلی‌متر

da = قطر زمینه میلگردهای آج‌دار، برحسب میلی‌متر

d2 = قطر خارجی میلگردهای آج‌دار، برحسب میلی‌متر

میلگرد فولادی

رده میلگرد فولادی

عبارت است از عدد مقاومت مشخصه میلگرد برحسب مگاپاسکال که پس از حرف S می‌آید. رده‌های میل‌گردها عبارتند از: S400 ، S340 ، S240 ، S500 رده میل‌گردها باید در تمامی اسناد فنی (دفترچه‌های محاسبات، نقشه‌ها و…) قید شود.

بسته

عبارت است از دو یا چند کلاف میلگرد به هم‌بسته شده، و یا تعدادی میلگرد شاخه مستقیم هم قطر و هم‌شکل و با یک مشخصه.

شماره ذوب

عدد نشان‌دهنده شماره فرایند تولید هنگام ساخت فولاد است.

بهر

عبارت است از تعدادی بسته یا مقدار معینی میلگرد هم قطر و هم‌شکل با یک مشخصه که تحت شرایطی که یکنواخت فرض می‌شود تولید می‌گردد.

محموله

عبارت است از تعدادی بسته میلگرد. مشخصه‌های همه بسته‌ها باید یکسان، ولی قطر آنها از یک بسته به بسته دیگر می‌تواند متفاوت باشد.

طبقه‌بندی میل‌گردها از نظر روش ساخت

۱) فولاد گرم نورد شده

۲) فولاد سرد اصلاح شده که براثر انجام عملیات مکانیکی نظیر پیچانیدن، کشیدن، نورد کردن یا گذرانیده از حدیده، بر روی میلگردهای گرم نورد شده در حالت سرد به دست می‌آید.

۳) فولاد گرم اصلاح شده با فولاد ویژه که براثر انجام عملیات مکانیکی نظیر گرمایش و آب دادن، بر روی میلگردهای گرم نورد شده در حالت گرم به دست می‌آید.

طبقه‌بندی میل‌گردها از نظر مکانیکی 

میلگردهای فولادی بر اساس مقاومت مشخصه آنها تقسیم‌بندی می‌شوند. انواع رده‌های میلگرد فولادی از نظر مکانیکی درج شده است. فولادهای فوق از نظر شکل‌پذیری به سه رده طبقه‌بندی می‌شوند:

۱) فولاد نرم (S240) که منحنی تنش – تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم مشهود است.

۲) فولاد نیم سخت (S340 و S400) که منحنی تنش – تغییر شکل نسبی آن دارای پله سلیم بسیار محدود است.

۳) فولاد سخت (S500) که منحنی تنش – تغییر شکل نسبی آن فاقد پله تسلیم است.

انواع شکل رویه 

میلگردهای مصرفی از نظر شکل رویه به سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

۱) میلگردهای با رویه صاف، یا میلگردهای ساده. این نوع رویه فقط در میلگرد S240 به کار برده می‌شود. این میل‌گردها فقط می‌توانند به‌عنوان میلگرد دورپیچ در اعضای سازهای بتن‌آرمه یا در ساختمان‌های بتن‌آرمه به کار روند و استفاده از آنها به‌عنوان میلگرد سازهای غیر از مورد فوق، در تمامی انواع ساختمان‌ها ممنوع است.

۲) میلگردهای با رویه آجدار، که سایر میل‌گردها را شامل می‌شود. آج عبارت است از برجستگی‌هایی به شکل‌های متفاوت که به‌صورت طولی زاویه‌دار در هنگام نورد بر روی آن ایجاد می‌شود.

آج‌ها از نظر شکل به‌صورت دوکی شکل (آج با مقطع متغیر) یا به‌صورت یکنواخت (آج با مقطع ثابت)، و از نظر امتداد به‌صورت مارپیچ یا جناقی می‌باشند.

۳) میلگردهای با رویه آج‌دار پیچیده که از پیچانیدن میلگردهای آج‌دار به دست می‌آید. در این میل‌گردها، علاوه بر آج اولیه میلگرد، یک خط مارپیچ بر روی میلگرد نیز به چشم می‌خورد که هرچه میزان تاباندن میلگرد بیشتر باشد گام این خط کمتر خواهد بود.

تفکیک میل‌گردها از یکدیگر، به لحاظ هندسی، بر اساس قطر اسمی آنها صورت می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، قطر اسمی، پارامتر هندسی مشخصه انواع میل‌گردها است.

طول استاندارد میلگردهای شاخه‌ای به طور معمول ۱۲ متر است.

جوش‌پذیری

جوش‌پذیری با قابلیت جوشکاری میل‌گردها بر اساس مقدار کربن معادل آنها تعیین می‌شود.

درصورتی‌که مقدار کربن معادل از ۵۱/ ۰ درصد کمتر باشد میلگرد قابل جوشکاری است و هرچه این مقدار کمتر باشد قابلیت جوش‌پذیری فولاد بیشتر است.

الکترود مناسب برای جوشکاری و نیز روش و ضوابط جوشکاری میل‌گردها بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تعیین می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *