سنگ ساختمان
انواع سنگ ساختمانی و موارد مصرف
سپتامبر 16, 2020
گرایش به طبیعت در نمونه‌هایی از معماری معاصر ایران
مقدمه‌ای بر گرایش به طبیعت در نمونه‌هایی از معماری معاصر ایران
سپتامبر 16, 2020
اجزای سازهای قاب فولادی

اجزای سازهای قاب فولادی

مقاطع استاندارد فولادی سرد نورد شده شامل مقاطع C شکل، U شکل، Z شکل با لبه و بدون لبه، مقاطع L شکل با لبه و بدون لبه و مقاطع کلاهی می باشد و برای سایر مقاطع مطابق استاندارد معتبر است.

نامگذاری مقاطع فولادی سرد نورد شده اعضاء سازه ای و غیر سازهای بر اساس شکل مقطع، عمق جان، پهنای بال، عمق لبه و ضخامت آن باید به صورت زیر انجام شود:

abc*d*e

a، عدد دو یا سه رقمی نشان دهنده عمق جان مقطع بر حسب میلی متر

b، حروف مرتبط با نوع مقطع همچون:

S= وادار برای مقاطع C شکل

T= لاوک یا U= ناودانی برای مقاطع U شکل

F= ناودانیهای ذوزنقه ای برای مقاطع کلاهی شکل

ZS برای مقاطع Z شکل لبه دار

ZU برای مقاطع Z شکل بدون لبه

LS برای نبشیهای لبه دار و LU برای نبشیهای بدون لبه

C، عدد دو یا سه رقمی نشان دهنده عرض بال به میلی متر

D، عدد یک یا دو رقمی نشان دهنده عمق لبه به میلی متر

E، عدد یک رقمی برای ضخامت اسمی ورق فولادی به میلی متر

مقاطع استاندارد برای اعضاء سازه ای و غیر سازهای میتواند بر اساس نوع مقطع، دارای هر نوع ترکیبی از مقاطع باشد.

محدودیت های ابعادی مقاطع فولادی سرد نوردشده باید مطابق ضوابط نشریه ۶۰۸ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشد.

ملاحظات معماری 

باید در سیستم قاب بندی اعضای سازهای دیوار، کف و بام در فواصل محور به محور حداکثر ۶۱۰ میلی متر از یکدیگر قرار گیرند. فواصل بیشتر در محل باز شوها، هرگاه بار سازه به تیر درگاهها یا نعل درگاه ها و از آن طریق به وادارها و تیرچه های سقف مسطح یا شیبدار بام منتقل می شود مجاز است.

ملاحظات طراحی فولادی

طراحی کلیه اعضای سازهای سرد نورد شده و پوشش های بیرونی آنها باید منطبق بر آئین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سبک سرد نورد شده نشریه ۶۰۸ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و ضوابط بارگذاری مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران باشد.

جوشکاری اعضای سرد نورد شده باید بر اساس ضوابط نشریه ۶۰۸ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صورت گیرد.

کیلو نیوتن بررعایت محدودیت حداکثر بار زنده و مرده برای سقفها به ترتیب ۲/۵۰ متر مربع و ۳٫۵۰ کیلو نیوتن بر متر مربع الزامی است.

به کارگیری مصالح بنایی در دیوارهای خارجی و داخلی مجاز نمی باشد. حداکثر وزن هر متر مربع سطح تمام شده دیوار در جداکننده های داخلی نبایستی بیشتر از ۰/۵۰ کیلو نیوتن بر متر مربع و در دیوارهای خارجی یک کیلو نیوتن بر متر مربع باشد.

رعایت محدودیت ارتفاع برای سیستم LSF با مهاربندی تسمه ای قطری یا دیوار برشی فولادی با پوشش فلزی یا چوبی ۱۵ متر و با مهار جانبی دیوار برشی با پوشش تخته های گچی یا سیمانی۷٫۲ متر الزامی است.

باید تمهیدات لازم به منظور عدم مشارکت پانل های غیرباربر در سختی جانبی سازه | لحاظ گردد.

لازم است موقعیت اتصال بین سقف و دیوار به گونه ای باشد که ظرفیت انتقال کلیه بارهای ثقلی و جانبی داخل دیافراگم به دیوار فراهم شود.

مهاربندهای تسمه ای قطری در باربری جانبی باید صرفا به عنوان اعضای کششی در تحلیل و طراحی در نظر گرفته شوند.

تامین ضوابط مربوط به دیافراگم سقف باید مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران باشد.

سایر الزامات طراحی موجود در آخرین ویرایش نشریه فن آوری های نوین ساختمانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مرتبط با سیستم LSF باید رعایت شود.

ملاحظات اجرایی اتصالات

پیچهای خودکار باید به اندازه حداقل ۳ گام پیچ پس از عبور از جداره فولادی ادامه یابند.

پیچهای خودکار را در اتصالات فولاد به فولاد به شرطی می توان کاملا موثر در نظر گرفت که فاصله مرکز به مرکز آنها از یکدیگر و فاصله پیچ از لبه حداقل سه برابر قطر اسمی پیچ باشد. در مواردی که لبه موازی راستای اعمال بار باشد، حداقل فاصله از لبه می تواند به ۱٫۵ برابر

قطر اسمی پیچ کاهش یابد. اگر فاصله مرکز به مرکز پیچها ۲ برابر قطر اسمی آن باشد، ظرفیت پیچهای خودکار معادل ۸۰ درصد ظرفیت موثر درنظر گرفته می شوند. .

از ظرفیت پیچهای هرز در کشش مستقیم صرف نظر میشود ولی در برش زمانی موثر است که تعداد آنها بیشتر از ۱۵ درصد تعداد کل پیچهای موثر در اتصال نباشد.

پیچهای مورد استفاده برای نصب قطعات باید بسته بندی شده باشند و مشخصات آن نیز ذکر شود.

در مناطق جوش کاری شده باید تمهیدات لازم برای محافظت در برابر خوردگی اتصال در نظر گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *