اکتبر 22, 2018
بلوک سقفی

بلوک

در سال های اخیر صنعت ساختمان با افزایش تولید بلوکهای سفالی سبک روبه رو بوده است .آجر ها و بلوک های با ۳۰ تا ۵۰ در صد سوراخ را آجر ها و بولک های تو خالی می نامند.چنین محصولاتی به منضور وزن مرده ساختمان در دیوارهای خارجی و جدا کننده ها مصرف می شوند که سرعت ساخت را به طور چشم گیری افزایش می دهد.
اکتبر 22, 2018
آجرسفال میهن و فراورده های آن

بلوک سفالی

ر سالهای اخیر، صنعت ساختمان با افزایش تولید بلوک های سفالی سبک روبه رو بوده است. آجرها و بلوکهای با ۳۰ تا ۵۰ درصد سوراخ را آجرها و بلوکهای توخالی مینامند.
اکتبر 22, 2018
تاریخچه آجر

تاریخچه آجر

تاریخچه آجر را به شرح ان است که آجر از قدیمی ترین مصالح ساختمانی است که قدمت آن بنا به عقیده برخی از باستان شناسان به ده هزار سال پیش می رسد.در ایران بقایای کوره های سفال پزی و آجر پزی در شوش و سیلک کاشان که تاریخ آنها به هزاره چهارم پیش از میلاد می رسد پیدا شده است.