ژانویه 30, 2020
کارحانه

ملات های مورد استفاده در اجرای دیوار

ملات های ماسه آهک - سیمان در مقایسه با ملاتهای ماسه سیمان معمولی به دلیل جانشینی مؤثر بخشی از سیمان با آهک، کارایی را بهبود می بخشند.
ژانویه 28, 2020
اجرای عایق در بلوک

محافظت دیوار های در حال اجرا از نفوذ آب ناشی از بارندگی

در صورت بارندگی در حین اجرا، آب باران می تواند در حفره های بلوکهای فوقانی جمع شود، و ادامه اقدامات اجرا را مشکل نماید. در نتیجه، لازم است برای جلوگیری از نفوذ آب، بخش فوقانی دیوار در حال اجرا با یک لایه ضدآب به صورت موقت پوشیده شود
ژانویه 27, 2020
آجری

ساخت دیوارها آجری و دیوار چینی

مرحله نخست در ساخت دیوارهای آجری و دیوار چینی ، ساخت شالوده است که باید به نحوی اجرا گردد تا هیچگونه حرکت افقی یا قائم در آن به وجود نیاید. ضمنا شالوده باید به گونه ای طراحی شود که در پایان آزمایش بتوان براحتی آن را از کف صلب آزمایشگاه جدا کرد.
ژانویه 26, 2020
عملکرد آموستیکی آجر سفال

بررسی عملکرد آکوستیکی سیستم آجر سفال

یکی از انتظارات مهم دیگری که در خصوص دیوارهای آجر سفال خارجی و دیوارهای بین دو فضای مستقل از یک ساختمان با دو ساختمان چسبیده به […]
ژانویه 25, 2020
آجرهای سبک میهن

ویژگی آجرهای سبک باربر و غیرباربر با سوراخهای قائم

در استانداردهای آجرهای سبک ، الزامات طراحی، اندازه، خواص و بازرسی آجرهای سبک با سوراخهای قائم را که عمدتا در بنایی برای ساختن دیوارهای داخلی و خارجی باربر و غیرباربر استفاده می شود، مشخص می شود.
ژانویه 23, 2020
اجرا بلوک

روش های اجرا بلوک سفالی

جرا بلوک دیوارها با آجر یا بلوک سفالی معمولا با ملات سیمانی انجام می شود. کاربرد ملات باعث میشود قطعات به کار رفته در ساخت دیوار به هم متصل گردند و یکپارچگی و ایستایی دیوار را تأمین نمایند. از طرف دیگر، در برخی موارد، برای درگیر کردن آجرها یا بلوک سفالی مجاور، بین بلوک سفالی ها نیز با ملات پر میشود