فوریه 29, 2020
دیوارهای آجری

دیوارهای مثلثی در شیروانی ها

دیوارهای مثلثی در شیروانی ها  دیوارهای کناری در زیر شیروانیها که دارای ارتفاع بیشتر از ۰/۵ متر می باشند باید به وسیله کلاف های قائم و […]
فوریه 26, 2020
تقسیم بندی عضوهای سازه ای آجری

دیوارهای آجری

دیوارهای آجری کلیات عضوهای اصلی سازه ای در ساختمان های آجری یا مصالح بنایی به چهار دسته تقسیم میشوند که در شکل ۲-۱ نشان داده شده […]
فوریه 25, 2020
آجر خنک کننده

آجر خنک کننده در دنیای مدرن

در دنیای امروز آجر خنک کننده کمک بزرگی به کاهش مصرف انرژی مینماید و این عاملی بود که عامل محبوبیت آن برای ساخت و سازهای کنونی […]
فوریه 19, 2020
سازه های آجری

طرح معماری و هزینه ساخت ساختمان اقتصاد طراحی

اقتصاد طراحی به معنی کاهش هزینه ساخت ساختمان بدون کاهش استانداردها و کیفیت هاست، کاهش هزینه ساخت ساختمان از طریق کاهش استانداردها و مقدار فضا کار […]
فوریه 12, 2020
کوره آجر پزی

کوره های آجر پزی و انواع آن

به جهت تولید آجر، بعد از خشک شدن خشت های خام , به شکلی که از یکدیگر فاصله کافی را داشته باشند تا بتواند هوا ، […]
فوریه 9, 2020
بک گراند آجر میهن

مدل چرخ ریلی با یک جهت تحرک

این دیوارها ی کشویی که در شکل ۱-۷ نشان داده شده، از چند قطعه تشکیل یافته است که قطعات در امتداد دیوار حرکت و در انتهای […]