مارس 28, 2020

مزایا و معایب بلوک سفالی

معایب و مزایا بلوک سفالی در نظر داریم که در این مطلب به صورت مختصر مزایا و معایب بلوک سفال را مورد تحلیل قراردهیم به این […]
مارس 26, 2020
آجر سفال عایق 15

بررسی و شرح روند تولید آجر سفال

در این مقاله بررسی و شرح روند تولید آجر سفال را مورد بررسی قرار میدهیم و نکات مربوط به آجر سفال های مرغوب و درجه کیفی […]
مارس 24, 2020
تعداد آجرسفال

محاسبه تعداد آجرسفال

به جهت برآورد تعداد آجرسفال مورد نیاز برای دیوار کشی باسیتی ابتدا تعداد سفال مورد نیاز خود را برحسب بررسی متراژ مورد نیاز از دیوارها بدست […]
مارس 17, 2020
آجر سفال میهن

سامانه اعمال نیروهای قائم

از آنجا که لازم بود دیوارهای مورد آزمایش بطور دائم، در تمام مراحل آزمایش تحت نیروهای قائم و جانبی قرار گیرند، در سامانه متفاوت برای اعمال […]
مارس 10, 2020
آجری

ترک خوردگی دیوار

قبل از اعمال بار جانبی، بارهای قائم بصورت مستقل از بار جانبی به دیوارها اعمال و اثر آن در ابزار اندازه گیری ثبت گردید. تنش فشاری […]
مارس 5, 2020
میلگرد

میلگردبندی

 همانطور که در بند ۵-۱-۳ اشاره شد، میلگرد های طولی مورد استفاده در کلافهای افقی و قائم دیوارهای آجری کلاف بندی شده و همچنین میلگردهای قائم […]