می 26, 2020
سمنتاسیون بر چسبندگی خاک

تاثیر سمنتاسیون بر چسبندگی خاک درشت دانه

مهمترین جلوه پدیده سمنتاسیون در خاکهای درشت دانه، افزایش چسبندگی است. نتایج همه تحقیقات موجود، در مورد افزایش چسبندگی بر اثر سمنتاسیون اتفاق نظر دارند، ولی […]
می 26, 2020
خاک رس

فرآیند سمنتاسیون در خاک های درشت دانه

خاک های درشت دانه با گذشت زمان و بر اثر نهشته شدن کربناتها، هیدروکسیدها و مواد آلی، عوامل محیطی نظیر انحلال و رسوب بعضی مواد در […]
می 19, 2020
بتن چیست

بتن چیست ؟

یکی از روش های ساختمان سازی که امروزه در جهان به سرعت توسعه میابد ساختمان های بتنی است . بتن از دو ماده اصلی سیمان و […]
می 16, 2020
سیمان

سیمان (cement)

 جهت تشکیل اجسام مستحکم و یکدست نیاز به ماده ای چسبنده میباشد که این ذرات را به هم متصل کرده و در کنار یکدیگر به خوبی […]
می 13, 2020
تعداد آجرسفال

ساختارهای سفال عایق حرارتی

علی رغم به سر رسیدن انبوه سازی مسکن در کشورهای صنعتی پیشرفته، لزوم افزایش سرعت عمل در صرفه جویی در زمان اجرا، به علت از بالا […]
می 10, 2020
سازه های آجری

انرژی خورشیدی در بهینه سازی عایق کاری ساختمان

همانطور که قبلا ذکر شد، ظرفیت حرارتی عایق کاری دیوارهای خارجی می تواند به روش های مختلف، در تأخیر زمان تغییرات و نوسانات دمای خارج از […]