محافظت دیوار های در حال اجرا از نفوذ آب ناشی از بارندگی

اجرای عایق در بلوک

در صورت بارندگی در حین اجرا، آب باران می تواند در حفره های بلوکهای فوقانی جمع شود، و ادامه اقدامات اجرا را مشکل نماید. در نتیجه، لازم است برای جلوگیری از نفوذ آب، بخش فوقانی دیوار در حال اجرا با یک لایه ضدآب به صورت موقت پوشیده شود

ساخت دیوارها آجری و دیوار چینی

آجری

مرحله نخست در ساخت دیوارهای آجری و دیوار چینی ، ساخت شالوده است که باید به نحوی اجرا گردد تا هیچگونه حرکت افقی یا قائم در آن به وجود نیاید. ضمنا شالوده باید به گونه ای طراحی شود که در پایان آزمایش بتوان براحتی آن را از کف صلب آزمایشگاه جدا کرد.

بررسی عملکرد آکوستیکی سیستم آجر سفال

عملکرد آموستیکی آجر سفال

یکی از انتظارات مهم دیگری که در خصوص دیوارهای آجر سفال خارجی و دیوارهای بین دو فضای مستقل از یک ساختمان با دو ساختمان چسبیده به هم وجود دارد، تأمین صدا بندی با رعایت حدود تعیین شده در مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان است. در گذشته، با استفاده از آجرهای توپر، سعی می شد با […]

ویژگی آجرهای سبک باربر و غیرباربر با سوراخهای قائم

آجرهای سبک میهن

در استانداردهای آجرهای سبک ، الزامات طراحی، اندازه، خواص و بازرسی آجرهای سبک با سوراخهای قائم را که عمدتا در بنایی برای ساختن دیوارهای داخلی و خارجی باربر و غیرباربر استفاده می شود، مشخص می شود.

روش های اجرا بلوک سفالی

اجرا بلوک

جرا بلوک دیوارها با آجر یا بلوک سفالی معمولا با ملات سیمانی انجام می شود. کاربرد ملات باعث میشود قطعات به کار رفته در ساخت دیوار به هم متصل گردند و یکپارچگی و ایستایی دیوار را تأمین نمایند. از طرف دیگر، در برخی موارد، برای درگیر کردن آجرها یا بلوک سفالی مجاور، بین بلوک سفالی ها نیز با ملات پر میشود