تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز – پارت سوم

تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز - پارت سوم

روش تحقیق به‌منظور بیان چهارچوب مفهومی پروژه به جمع‌بندی دیدگاه‌ها، تعاریف و مؤلفه‌های معماری بومی مدنظر و مرتبط با اقلیم و همچنین مؤلفه‌های معماری سبز پرداخته می‌شود و پس از مطالعه و بررسی این مؤلفه‌ها شرح مختصری از آنها که توسط نظریه‌پردازان مختلف عنوان شده است بیان شده و نتیجه آن به‌صورت جدول بیان می‌شود. […]

تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز – پارت دوم

تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز

معماری همساز با اقلیم  معماری همساز با اقلیم همان طراحی ساختمان است که در آن آسایش انسان فدای زیبایی ساختمان نشود و دانشی است که شیوه استفاده از عناصر اقلیمی در جهت طراحی اصلی ساختمان را امکان‌پذیر می‌سازد. یا به‌عبارت‌دیگر طراحی اقلیمی ساختمان طرحی است که بتواند با استفاده و بهره‌گیری هرچه بیشتر از انرژی‌های […]

تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز – پارت اول

اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز

بررسی تعامل معماری بومی و معماری سبز تعاملی که معماری بومی با معماری سبز دارد تعاملی عمیق و کهن است بطوریکه از زمانی که انسان‌ها، سکونتگاه‌های اولیه را بر اساس مؤلفه‌های طبیعی همچون جهت وزش باد و یا جهت تابش نور خورشید به‌منظور بهره‌گیری هرچه بیشتر از انرژی‌های طبیعی می‌ساختند، موردتوجه بوده است. امروزه مبحث […]

چرایی استفاده از آجر سفال در صنعت ساختمان؟

چرایی استفاده از آجر سفال در صنعت ساختمان

آجر سفال هزاران سال به‌عنوان یک محصول ساختمانی مورداستفاده قرار گرفته و از آن در دوران روم و قرون‌وسطا نیز استفاده می‌شد و امروزه این نوع مصالح هنوز هم در معماری مدرن بسیار موردتوجه می‌باشد. تیغه‌های سفالی یک نوع مصالح ساختمانی همه‌کاره و پایدار می‌باشد  آن‌ها بادوام بوده، به حداقل تعمیر و نگهداری نیاز دارند، […]

انواع ملات ساختمانی و کاربرد هر یک

انواع ملات ساختمانی و کاربرد هر یک

ملات تازه، جسمی است خمیری که از اختلاط جسم چسباننده، مانند خمیر سیمان، و جسم پرکننده، مانند سنگ‌دانه ریز، ساخته و در صورت نیاز به مشخصات ویژه کاربری، از مواد افزودنی در آن استفاده می‌شود. از ملات برای چسباندن قطعات مصالح بنایی به یکدیگر، تأمین بستری برای توزیع بار، اندودکاری، نماسازی و بندکشی استفاده می‌کنند. […]

کاربرد گچ و فرآورده‌های آن در صنعت ساختمان

کاربرد گچ و فرآورده‌های آن در صنعت ساختمان

تعریف گچ ساختمانی از مواد چسباننده ساختمانی چسباننده هوایی است که در صورت خالص بودن سفیدرنگ است. گچ ساختمانی از پختن سنگ گچ، در دمای کم حدود ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد در شرایط آزمایشگاهی به دست می‌آید. دسته‌بندی انواع گچ ساختمانی، اندوده‌ای گچی آماده و اندوده‌ای گچی ساختمانی ویژه و مشخصات آنها بر اساس کاربرد ارائه […]