آجر سفال ۱۰

    تومان ۸۶۶ تومان ۸۰۰

    آجر سفال شماره ۱۰

    در ابعاد : ۱۹٫۵*۱۸٫۵*۹

    موجود در انبار