بررسی نمونه‌های معماری همگام با طبیعت پارت دوم

بررسی نمونه‌های معماری همگام با طبیعت

مرکز فرهنگی دزفول معماری با آب  حرکت پیوسته آب را می‌توان در دو سطح افقی (حرکت آب از خیاطی به حیاطی دیگر) و عمودی (حرکت آب از مخروط شیشه‌ای به حوضچه زیر آن) در محور و مرکز فضاها مشاهده کرده بستر: نحوه برخورد با بسته درون خاک رفتن با بر فراز آن بودن و به‌کارگیری عناصر […]

بار های ناشی از فشار خاک آب باد

بارهای ناشی از فشار خاک آب باد

بارهای وارد بر دیوارهای حائل دیوارهای زیر زمین ها و سایر سازه های مشابه باید برای نیروی ناشی از فشار خاک یا آب بر آنها طراحی شوند. بار و فشار خاک باید با توجه به مشخصات مکانیکی آن تعیین گردد. این فشار در هر حالت نباید کمتر از فشار مایع معادل با وزن مخصوص ۵۰۰ […]

مواد تشکیل ‌دهنده بتن

مواد تشکیل ‌دهنده بتن

بتن به‌عنوان ترکیبی با نسبت‌های معین از سیمان، آب، شن و ماسه شناخته می‌شود که می‌تواند همراه با درصد کمی مواد افزودنی باشد. ترکیب آب و سیمان باعث ایجاد ژل چسبنده‌ای بنام دوغاب سیمان می‌شود و همانند یک چسب، مصالح سنگی را در برمی‌گیرد و باگذشت زمان سخت، محکم و شکم می‌شود. این ماده سخت […]