دوام بتن و میلگردهای فولادی

دوام بتن و میلگردهای فولادی در برابر خوردگی

دوام بتن ساخته شده از سیمان پرتلند به توانایی بتن برای مقابله با عوامل جوی، حملات شیمیایی، سایش، فرسایش و هرگونه فرایند منجر به اضمحلال و تخریب اطلاق می‌شود. بتن پایا در شرایط محیطی موردنظر، شکل، حداقل کیفیت اولیه و قابلیت بهره‌برداری موردنظر از ساختمان‌های بتنی را حفظ می‌کند. انواع آسیب‌دیدگی‌های بتن آسیب‌دیدگی براثر دوره‌های […]