نگهداری از ساختمان و حفاظت در برابر حریق

حفاظت در برابر حریق

حداقل الزاماتی را که به‌منظور نگهداری و بهره‌برداری مناسب از تأسیسات و تجهیزات حفاظت مقابل حریق در ساختمان‌ها نصب یا پیش‌بینی‌شده است را تعیین می‌کند. نگهداری مناسب از تجهیزات نصب شده سبب افزایش طول عمر آنها شده و احتمال بروز خطا، خرابی یا عملکرد نامناسب را در مواقع اضطراری کاهش می‌دهد، ازاین‌رو با انجام تمهیدات […]

بازرسی و نگهداری تأسیسات مکانیکی ساختمان بخش دوم

نگهداری تأسیسات مکانیکی لوله کشی

ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع  بازرسی تأسیسات ذخیره و انتقال سوخت مایع باید دست‌کم سالی یک‌بار و قبل از شروع فصل سرما انجام شود. الزامات این بند برای سوخت‌هایی نظیر گازوئیل و مازوت بوده و گاز مایع را در برندارد. برای تأسیسات ذخیره و انتقال گاز مایع باید دستورالعمل‌های ایمنی و نگهداری مربوطه رعایت شوند.  […]