تفاوت های آجر سفال و آجر بتنی

انواع آجر

در طول تاریخ ، آجر سفال یکی از متنوع ترین و پرکاربردترین مواد برای ساخت و ساز بوده است. آجر با استخراج رس ، ماده طبیعی و دوغاب ساخته می شود. آجر سفال بعد از پخت، پرداخته شده و این کار به مقاوم شدن آن کمک می کند و این محصولات در کوره تا ۲۰۰۰ […]