دلیل انتخاب آجر یا آجر خشتی برای ساختمان سازی

آجر خشتي

آجر خشتی به دلیل دوام زیاد در طی هزاران سال برای ساختن سازه های بی شماری مورد استفاده قرار گرفته اند. دلیل تبدیل آجر به چنین مواد با دوام ، این است که ، هنگامی که از طریق یک کوره تا حداکثر ۲۰۰۰ سنگ معدن پخته می شود ، خاک رس یک فرآیند انجماد را […]