تفاوت ساختاری آجر زرد

آجر خشتی

آجرها به دو دسته قرمز و آجر زرد تقسیم بندی می شوند. هنگامی که نوبت به ساخت یک خانه آجری می رسد ، انتخاب نوع مناسب آجر برای پروژه شما ضروری است. از این گذشته ، این چیزی نیست که بتوانید به راحتی نظر خودتان را تغییر دهید. در اینجا انواع مختلف محصولات را که […]