طبقه بندی آجر در دسته بندی مصالح ساختمانی

طبقه بندی اجر در دسته بندی مصالح ساختمانی

انواع آجر و کاربرد آن آجر فرآورده‌ای ساختمانی است که در گونه‌های رسی، شیلی و شیستی، مارنی، ماسه آهکی، بتنی و شکل‌های گوناگون تولید می‌شود، و عمدتاً در دیوارچینی، نماسازی و کرسی‌چینی، کف‌سازی و کف پوشی به کار می‌رود. دسته‌بندی آجر برحسب مواد خام استفاده شده در ساخت آن، به انواع زیر تقسیم می‌شود: آجر […]