انواع آجر سفال مورد استفاده در ساختمان سازی و امور عمرانی

آجر قرمز

مقدمه آجر سفال در انواع و اقسام مختلف تولید می شود معمولاٌ آنها در مراحل تولید حود در کوره ها خشک قرارمیگیرند که همگی آن ها در ساختمان سازی و امور عمرانی به کار می رود. به لحاظ شکل و رنگ و قیمت متفاوت هستند و در این مقاله همگی آن ها را بحث خواهیم […]