تأثیر کیفیت مواد اولیه بر دوام آجر سفال درجه یک

تولید آجر سفال

از زمان‌های گذشته تا به حال انسان‌ها درصدد بودند با تولید آجر سفال درجه یک خود را از تجاوزهای محیط‌زیست مانند برف، باران، سرما، گرما و … محافظت کنند. اولین روش‌های محافظت بشر از خود، زندگی در غارهای طبیعی بود. بعدها انسان‌ها، اولین کلبه‌ها و خانه‌ها را به وسیله‌ی آنچه در طبیعت فراهم بود از […]