چرایی استفاده از آجر سفال در صنعت ساختمان؟

چرایی استفاده از آجر سفال در صنعت ساختمان

آجر سفال هزاران سال به‌عنوان یک محصول ساختمانی مورداستفاده قرار گرفته و از آن در دوران روم و قرون‌وسطا نیز استفاده می‌شد و امروزه این نوع مصالح هنوز هم در معماری مدرن بسیار موردتوجه می‌باشد. تیغه‌های سفالی یک نوع مصالح ساختمانی همه‌کاره و پایدار می‌باشد  آن‌ها بادوام بوده، به حداقل تعمیر و نگهداری نیاز دارند، […]

بارهای وارد بر قالب بتن ریزی

بارهای وارد بر قالب بتن ریزی

در طراحی قالب، بارهای مختلفی که می‌تواند بر قالب وارد شود، در نظر گرفته می‌شود: بار مرده بار زنده وزن بتن و آرماتورها فشار جانبی ناشی از بتن تازه نیروی باد، ضربه‌های احتمالی و لرزش قالب‌های افقی شکل مثل قالب دال‌ها، تیرها و سقف‌ها بیشتر تحت تأثیر بار مرده، بار زنده و وزن بتن هستند […]

کلیات آجر سفال

آجر سفال عایق 15

تعریف آجر سفال آجر سفال میهن  یکی از مهم‌ترین مصالح ساختمانی ساخته‌شده توسط بشر و جایگزین مصالح سنگی طبیعی در عرصه ساختمان‌سازی است. از آجر سفال برای دیوارهای بیرونی و داخلی، پارتیشن‌ها، اسکله‌ها، پایه‌ها و سایر سازه‌های باربر استفاده می‌شود. آجرهای سفالی جزء اولین مواد مصنوعی ساخته‌شده توسط انسان‌ برای مصارف ساختمانی بوده‌‌اند. تولید آسان، […]