کنترول کیفیت بتن بخش دوم

  طرح اختلاط بتن بررسی اجرای درست تمام نقشه های محاسباتی از دیوار کشی با آجر سفال تا طراحی نسبت اجزای تشکیل دهنده بتن شامل آب، سیمان، شن و ماسه که در اصطلاح طرح اختلاط بتن نامیده می شود باید زیر نظر مهندس ناظر سازه باشد و طوری انتخاب شوند که نمونه بتن ساخته شده […]

کنترول کیفیت بتن بخش اول

کنترل کیفیت بتن – مقدمه دستیابی به بتن مورد نظر زمانی تحقق می یابد که نظارت و کنترل کافی در مراحل مختلف اجرای سازه های بتنی مسلح با دقت انجام شود. اجرای سازه های بتن مسلح باید تحت نظر مهندسان صاحب صلاحیت و تا حد امکان نظارت عالیه توسط مهندس محاسب انجام پذیرد. مهندس ناظر […]

تجزیه‌وتحلیل خانه در دوره قاجار

تجزیه‌وتحلیل خانه در دوره قاجار

دیدگاه‌های صاحب‌نظران در تعریف خانه (مسکن) با بررسی و نتایج مطالعات به‌دست‌آمده در پژوهش حاضر در حوزه تعریف خانه و اهمیت مسکن از جایی نشأت می‌گیرد که بسیاری از نیازهای اولیه در آن تأمین می‌شود بر همین اساس موضوع مسکن را می‌توان به عوامل متعدد مطابق با دیدگاه‌های مختلف صاحب‌نظران در ایجاد و شکل‌گیری خانه […]

عناصر معماری خانه‌های تاریخی ایران در دوره قاجار

عناصر معماری خانه‌های تاریخی ایران در دوره قاجار

عناصر پایدار با نیازهای انسان رویکرد تشکیل‌دهنده در شناخت خانه را می‌توان با به‌کارگیری عناصر پایدار با نیازهای انسانی در نظر گرفت. این عناصر پایدار عبارت انداز: معرفت میان انسان ها، تنازعات فرهنگی – اجتماعی و تاریخی در پیوند میان مکان – زمان درهم سنجید به درجه فهم رساند. رویکرد شکل‌گیری فضای مسکونی با خانه […]

ساختار معماری خانه‌ های تاریخی ایران

ساختار معماری خانه‌ های تاریخی ایران

بررسی ساختار اهمیت خانه و معماری آن  بررسی و هدف از مطالعه این پژوهش سیر تحول و ویژگی‌های اعم از فرهنگی اجتماعی، اقتصادی گردشگری، ادیان دینی مذهبی، هنری معماری، زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناختی و اقلیمی می‌توان بهره‌مند گردید. ساختار معماری خانه‌های تاریخی در دوره قاجار یک عملکرد باارزش با الگوی معماری ژرف مندانه ایرانی بهره می‌جوید، دوره […]

تخمین عمر مفید ساختمان‌های بتن مسلح

عمر مفید ساختمان‌های بتن مسلح

یون کلرید عامل اصلی فرسودگی بتن طراحی بر اساس دوام در مقابل نفوذ یون کلرید به‌منظور پیش‌بینی عمر مفید ساختمان‌های بتن مسلح در محیط‌های خورنده که یون کلرید عامل اصلی خرابی می‌باشد، می‌بایستی از مدل‌های پیش‌بینی عمر مفید مربوط به همان ناحیه استفاده نمود. معادله کلی تخمین عمق نفوذ یون کلرید که تابع قانون دوم […]