تجزیه‌وتحلیل خانه در دوره قاجار

تجزیه‌وتحلیل خانه در دوره قاجار

دیدگاه‌های صاحب‌نظران در تعریف خانه (مسکن) با بررسی و نتایج مطالعات به‌دست‌آمده در پژوهش حاضر در حوزه تعریف خانه و اهمیت مسکن از جایی نشأت می‌گیرد که بسیاری از نیازهای اولیه در آن تأمین می‌شود بر همین اساس موضوع مسکن را می‌توان به عوامل متعدد مطابق با دیدگاه‌های مختلف صاحب‌نظران در ایجاد و شکل‌گیری خانه […]

عناصر معماری خانه‌های تاریخی ایران در دوره قاجار

عناصر معماری خانه‌های تاریخی ایران در دوره قاجار

عناصر پایدار با نیازهای انسان رویکرد تشکیل‌دهنده در شناخت خانه را می‌توان با به‌کارگیری عناصر پایدار با نیازهای انسانی در نظر گرفت. این عناصر پایدار عبارت انداز: معرفت میان انسان ها، تنازعات فرهنگی – اجتماعی و تاریخی در پیوند میان مکان – زمان درهم سنجید به درجه فهم رساند. رویکرد شکل‌گیری فضای مسکونی با خانه […]

ساختار معماری خانه‌ های تاریخی ایران

ساختار معماری خانه‌ های تاریخی ایران

بررسی ساختار اهمیت خانه و معماری آن  بررسی و هدف از مطالعه این پژوهش سیر تحول و ویژگی‌های اعم از فرهنگی اجتماعی، اقتصادی گردشگری، ادیان دینی مذهبی، هنری معماری، زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناختی و اقلیمی می‌توان بهره‌مند گردید. ساختار معماری خانه‌های تاریخی در دوره قاجار یک عملکرد باارزش با الگوی معماری ژرف مندانه ایرانی بهره می‌جوید، دوره […]

تخمین عمر مفید ساختمان‌های بتن مسلح

عمر مفید ساختمان‌های بتن مسلح

یون کلرید عامل اصلی فرسودگی بتن طراحی بر اساس دوام در مقابل نفوذ یون کلرید به‌منظور پیش‌بینی عمر مفید ساختمان‌های بتن مسلح در محیط‌های خورنده که یون کلرید عامل اصلی خرابی می‌باشد، می‌بایستی از مدل‌های پیش‌بینی عمر مفید مربوط به همان ناحیه استفاده نمود. معادله کلی تخمین عمق نفوذ یون کلرید که تابع قانون دوم […]

بررسی سیمان و فرآورده‌های بتنی تولید شده

بررسی فرآورده‌های سیمان

تعریف فرآورده‌های سیمانی فرآورده‌های سیمان محصولاتی هستند که ماده چسباننده آنها یکی از انواع سیمان‌های گفته شده در این فصل است. دسته‌بندی انواع فراورده‌های سیمانی بتن  بتن پرکاربردترین مصالح مهندسی عمران به شمار می‌رود و طرح اختلاط آن بایستی باتوجه‌به کاربرد، نوع مصالح و شرایط محیطی باشد. برای بتن‌های رده C۲۰ و بالاتر، تعیین نسبت‌های […]

سیستم دیوار سازهای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار (ICF)

سیستم دیوار سازهای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار (ICF)

سیستم ساختمانی ICF  به‌صورت سیستم دیوار باربر بوده که دیوارهای بتنی آن شامل قالب بتنی دائمی می‌باشد و این قالب‌ها بعد از بتن‌ریزی، جزئی از دیوار محسوب شده و نقش عایق حرارتی را دارند. ضوابط بارگذاری و طراحی اجزاء این سیستم مطابق مباحث ششم و نهم مقررات ملی ساختمان می‌باشد و در طراحی شالوده آن […]