چرا آجر فشاری برای ساخت و ساز بهترین گزینه معماران است؟

آجر فشاري

مقدمه آجر فشاری یکی از مصالح ساختمانی است که تا به حال در اکثر ساختمان ها از آن استفاده شده و بازهم طبق روال قبل از آن هم استفاده می شود. این نوع محصول مقاوم بوده و هرگز پوسیده و خراب نمی شود. با رنگ آمیزی زیباتر دیده می شود. این محصول در اغلب ساخت […]