تأسیسات گازرسانی ساختمان‌ها و محافظت در برابر حریق پارت ۱

تأسیسات گازرسانی ساختمان‌ها و محافظت در برابر حریق

عوامل بروز حوادث ناشی از گاز تأسیسات گاز داخل ساختمان‌ها ممکن است به دلایل مختلفی از جمله، خوردگی، فرسودگی، تغییرات، تعمیرات ساختمانی و تخریب، دچار نقص شده و باعث وقوع حوادثی مانند گازگرفتگی، ایجاد حریق و انفجار، آلودگی محیط‌زیست و مسمومیت‌های ناشی از آن شده و ایمنی ساکنین را به مخاطره اندازند. ازاین‌رو کلیه تأسیسات […]