دلیل محبوبیت آجر قرمز بین معماران و مهندسین ساختمان

آجر سفالین

مقدمه آجر قرمز یکی از محصولات معروف شرکت آجر و سفال میهن است. این نوع آجر از زمان های قدیم استفاده می شد. این نوع آجر در کوره به مدت زمان بیش تری پخته می شود. رنگ آجر به مصالح، میزان درجه حرارت کوره بستگی دارد و خاک رس قرمز رنگ هم در رنگ آن […]