باستان‌شناسی آجر لعاب‌دار چند رنگ غرب ایران بخش چهارم

آجر لعاب‌دار

تاریخ‌گذاری نسبی آجر های لعاب‌دار به صورت خلاصه از نظر نشانه‌شناسی مجموعه تزیینات این آجر های لعاب‌دار شامل عناصری است که در دوره درگیری‌های آشوری اورارتوی حدود قرن ۸ ق.م در این منطقه متداول بوده است. تاریخ‌گذاری دقیق باستان‌شناسانه آجرهای بوکان با مشکلات زیادی روبرو است، چرا که گزارش حفاری محوطه چاپ نشده، اشیاء به […]

باستان‌شناسی آجر لعاب‌دار چند رنگ غرب ایران بخش اول

آجر نقش برجسته ایلامی

مقدمه آجر لعابدار این اشیاء با وجودی که از بافت خود جدا شده‌اند، ارزش مطالعات باستان‌شناسی را دارند و نباید اجازه داد به فراموشی سپرده شوند؛ بنابراین از همان زمان عده‌ای زحمت بازسازی و تعیین هویت نسبی این آجر ها را به جان خریدند. به تازگی از قاچاقچیان در تهران تعدادی آجرهای لعاب‌دار سالمیالم یافت […]