باستان‌شناسی آجر لعاب‌دار چند رنگ غرب ایران بخش چهارم

آجر لعاب‌دار

تاریخ‌گذاری نسبی آجر های لعاب‌دار به صورت خلاصه از نظر نشانه‌شناسی مجموعه تزیینات این آجر های لعاب‌دار شامل عناصری است که در دوره درگیری‌های آشوری اورارتوی حدود قرن ۸ ق.م در این منطقه متداول بوده است. تاریخ‌گذاری دقیق باستان‌شناسانه آجرهای بوکان با مشکلات زیادی روبرو است، چرا که گزارش حفاری محوطه چاپ نشده، اشیاء به […]