معماری پایدار در شهرهای کویری ایران – پارت اول

معماری پایدار در شهرهای کویری ایران

توسعه پایداری در معماری عدم توجه به بنیادهای پایداری معماری سنتی ایران و عوامل گوناگون مؤثر بر آن، پیکری فرسوده و ناپایدار از بافت شهری به‌جای گزارده است. بدون شک پیشرفت تکنولوژی ضرورتی است که از آن نمی‌توان چشم پوشید، ولی این عامل نباید ارزش‌های ما را خصوصاً در زمینه پایداری محیط‌زیست دستخوش مخاطره نماید. […]