تولید قطعات بتنی پیش ساخته

تولید قطعات بتنی پیش ساخته

در چیدمان خط تولید قطعات بتنی پیش ساخته باید فضای مناسب برای دپوی مصالح، آرماتوربندی، استقرار قالبها، عمل آوری بتن و دپوی قطعات تولید شده در نظر گرفته شود. ساخت بتن در کارخانجات قطعات بتنی پیش ساخته باید توسط دستگاههای بتن ساز مکانیزه که بصورت دقیق کنترل می شوند صورت گیرد. استفاده از تجهیزات اتوماتیک […]

جزئیات آرماتور بندی با میلگرد

جزئیات آرماتور بندی با میلگرد

مراحل ساخت و مونتاژ آرماتور کارایی عضو بتنی مستلزم رعایت دقیق نکات فنی در مرحله ساخت و مونتاژ آرماتور و جاگذاری صحیح آن‌ها در قالب بتن و قبل از بتن‌ریزی است. برای دستیابی به این مهم، لازم است نکات فنی را به‌طور دقیق و طبق آیین‌نامه در هر مرحله به اجرا درآورد.  کلیه میلگردهای مصرفی […]

انواع آرماتور و میلگرد مصرفی

انواع آرماتور و میلگرد مصرفی

در قسمت‌ها و اعضای مختلف یک سازه بتن مسلح، شکل میلگرد مصرفی یا نحوه آرماتور گذاری بسیار متفاوت و گوناگون است. بسته به نوع و شرایط بارگذاری و اهداف آرماتور گذاری، شکل آرماتور و موقعیت آن در عضو بتنی، تنوع زیادی دارد. در زیر انواع آرماتور مصرفی در سازه‌های بتنی به‌اختصار تشریح می‌شود. میلگرد راستا […]

بتن آرمه و مضایای استفاده از آن

بتن آرمه و مضایای استفاده

بتن پر مصرف ترین و کاربردی ترین مصالح بکار رفته در سازهای امروزی بتن بعنوان یکی از پرمصرف ترین مصالح مصرفی در صنعت ساختمان بعنوان ترکیبی از نسبت های معین آب، سیمان، شن و ماسه شناخته می شود. امروزه کاربرد بتن در ساختمان سازی، توسعه روزافزونی در سرتاسر جهان دارد که در این بین، کشور […]

سیستم سازهای مقاوم در برابر انفجار

سیستم سازهای مقاوم در برابر انفجار

کلیات نیروهای ناشی از انفجار به صورت فشارهای شدید به ناحیه محدودی که در مقابل انفجار قرار دارد درد می‌شود و به اعضای دورتر فشار کمتری اعمال می‌گردد. در نتیجه روال طراحی سازه در مقابل نجار، طراحی در مقابل شکست موضعی عناصر موجود در جبهه اول شامل عناصر نما و تیرها و ستون‌های پیرامونی ساختمان […]