معماری پایدار در شهرهای کویری ایران – پارت چهارم

معماری پایدار در شهرهای کویری ایران

طراحی برای انسان  یکی از مهم‌ترین فاکتورهای طراحی برای انسان تأمین آسایش اقلیمی در فضاهای مختلف (خصوصی / عمومی، باز/ بسته) برای اوست. پژوهشگرانی از جمله گیونی (۱۹۸۸) معتقدند که اصلی‌ترین هدف معماری و طراحی شهری در مناطق گرم و خشک ازنقطه‌نظر اقلیمی می‌بایست ” تخفیف میزان استرس ناشی از آب‌وهوا بر افراد” باشد. راهکارهای […]

تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان پارت چهارم

بهینه سازی انرژی و طراحی ساختمان

عوامل ویژه Specific factors عواملی که وضعیت ساختمان را، از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی تعیین می‌کنند. این عوامل شامل دو نوع اصلی و فرعی است . فضای زیستی Living space فضای مورداستفاده روزمره افراد، اعم از فضای مسکونی، فضای کار و مانند آنها. فضای کنترل شده Conditioned space بخش‌هایی از فضای داخل ساختمان، […]