فلز ها و مصالح جوشکاری ساختمان

فلز ها و مصالح جوشکاری ساختمان

تعریف فلزها ساختمان فلز ها عناصری هستند که در دمای معمولی جامدند (به جز جیوه). بیشتر فلزها جرم مخصوص بالایی دارند و فلزها نورگذران نیستند، مگر طلا و نقره که ورق نازک آنها نورگذران است. فلز رسانای خوبی برای برق و حرارت است. بیشتر آنها شکل‌پذیر و چکش خوارند و می‌توان آنها را به‌صورت ورقه […]

آجرهای منقوش عصر آهن پایانی

آجرهای منقوش عصر آهن پایانی ماد رقی تیغ مادی

عصر آهن پایانی ماد شرقی “تیغ مادی” دیگر چندی پیش‌ازاین در مقاله‌ای با نام تیغ مادی در نیام جنگاوران سیلکت مربوط به اواخر عصر آهن کوشیده‌ایم نشان دهیم و که بر تن سفالینه‌ای از خاک سیلک، نقشی از تیغ مشهور جهان ایرانی سده‌های هشتم تا چهارم رقم‌زده شده؛ تیغی که یونانیان در نبشته های خویش […]